Fem innovativa bolag är nominerade till Ideon-stipendiet 2018

September 21, 2018Ideon35, News, WeAreIdeon

Ideon Science Park har tidigare delat ut stipendier till Ideonbolag via stiftelsen Ideon-societeten, som skapades av personer som hade en stor påverkan under Ideons tidiga uppbyggnadsfas. I år, när Ideon fyller 35, har Ideon-societeten beslutat att avsluta sin verksamhet och överföra medlen till Ideon Science Park, som fortsätter att dela ut stipendierna så länge medlen tillåter. Vinnaren av årets stipendium mottar 25 000 kronor och kommer att presenteras under Ideon Science Parks jubileumsfest, på kvällen den 28 september, på Elite Hotell Ideon i Lund.

Ideon-societeten har stipulerat följande kriterier för en nominering och vinst. Bolaget bör:

 • vara ett Ideonföretag (ha verksamhet på Ideon Science Park)
 • ha stor tillväxtpotential
 • ha en innovation som gärna har sin grund i forskning
 • befinna sig i kategorin Startup, dvs fortfarande få anställda, i ett uppstartsskede, ej äldre än 5 år
 • visa gott entreprenörskap

Vinnaren och de nominerade utses av en nybildad stipendienämnd. I den sitter, i enlighet med önskemål från Ideon-societeten:

 • Anna Branten, VD Ideon Innovation
 • Linus Wiebe, VD LU Innovation
 • Mia Rolf, VD Ideon Science Park
 • Sven Thore Holm, VD Lundavision, i egenskap av person med koppling till näringslivet och med erfarenheter från finansiering av tidiga projekt, samt f.d. Preses i Ideon-societeten

De nominerade är

Bjorkstrom Robotics

Bjorkstrom Robotics har utvecklat tekniken bakom ett par unika AR-glasögon som kan användas för att visa ritningar och bilder ovanpå den verklighet du ser på riktigt. Produkten kallas Hägring och möjliggör att du kan se större komplexa ritningar framför dig, i full skala, och gå runt i miljön. Tjänsten använder också exakt GPS positionering, vilket gör att du kan ladda upp en koordinatutsatt 3D-modell till Hägring. Teamet består av sju personer med Kristofer Björkström i spetsen.

Omsättning 2017: 300 TSEK

Cognibotics 

Cognibotics gör tillverkningsrobotar mer exakta och enklare att programmera genom att använda algoritmer som analyserar deras interna signaler kring exempelvis glapp, förslitning och processkrafter som verkar på robotens leder. Systemet kompenserar automatiskt för felen vilket ger högre precision. Deras mjukvara reducerar komplexiteten genom att förenkla kalibrering och programmeringen, för att på så sätt förbättra precision och kontroll. Cognibotics grundades 2013 av sex grundare, många med bakgrund på Lunds Universitet. Bolaget placerade sig 2018 på Ny Tekniks 33-listan.

Omsättning 2017: 8,3 MSEK

DiaPure

DiaPure utvecklades på Köpenhamns Universitet av Lisa Heiberg och är ett nytt sorts fosforreningsfilter som snart lanseras för enskilda avlopp. DiaPure baseras på ett naturligt material med fosforbindande egenskaper. Materialet bryts inte ner och klumpar sig inte och det fungerar oavsett pH. Materialet testas fortfarande, men företaget räknar med att DiaPure kommer att finnas på marknaden i 2019. DiaPure var en av tio pristagare 2018 när Stiftelsen Åforsk och branschföreningen för inkubatorer, Swedish Incubators & Science Parks utsåg morgondagens samhällsbyggande entreprenörer.

Omsättning 2017: 316 TSEK

Everyday Baby

Everyday Baby grundades 2013 av Fredrik Persson, Edon Ramadani och Andreas Bengtsson med målet att minska många av stressmomenten för barnfamiljer genom att erbjuda säkerhetsprodukter tillverkade i bra material som glas och silikon istället för plast. Sedan dess har de tagit fram ett flertal produkter, som exempelvis SunHero, en solskyddsindikator som man fäster på huden och som skiftar färg när det är dags att applicera solkräm igen och splitterskyddade nappflaskor i glas som skiftar färg när vällingen/ersättningen är för varm.  De senaste åren har företaget etablerat sig på ett flertal stora och viktiga marknader som Sydkorea, Kina, Brasilien, Malaysia, Chile och Europa.

Omsättning 2017: 1637 TSEK

Sensative

Sensative utvecklar IoT-baserade lösningar för hemmet, fastigheter och smarta städer. Med inspiration från hur Android fungerar i en smartphone har de utvecklat en öppen IoT dataväxel vid namn Yggio. Yggio skapar ett öppet gränssnitt till den smart staden och fastigheten där tjänsteleverantörer kan skapa uppkopplade tjänster som använder data från sensorer. Det skapar en helt ny affärsmodell baserad på delningsekonomi och skapar möjligheter för nya tjänster som drar nytta av stadens och fastighetens smarta teknik. De har också utvecklat Strips®, sensorer i form av en smal magnetbrytare som kan larma om exempelvis en dörr eller ett fönster öppnas eller vid vattenläckage. Detta gav dem en plats på Ny Tekniks 33-lista 2018.

Omsättning 2017: 14 MSEK

Behind the scenes with Everyday Baby!

September 14, 2018News, Startups, WeAreIdeon

With 400 companies in the park, it can be a bit hard to know what everybody’s doing. That’s why we ask some companies to take over our Instagram account and show us more about who they are and what they do. Next week, Everyday Baby will be taking over and because of that, we took the opportunity to ask Edon Ramadani from the team some questions!

Fredrik Persson, Edon Ramadani and Andreas Bengtsson at Everyday Baby
Fredrik Persson, Edon Ramadani and Andreas Bengtsson at Everyday Baby

What can you tell me about the team at Everyday Baby? Who are you?

Everyday Baby was founded by Edon Ramadani, Andreas Bengtsson and Fredrik Persson. We met each other while studying International Marketing and Sales back in 2008 and we quickly became friends. All the three of us shared the same love and passion for Business and Entrepreneurship. A funny fact is that none of us was a parent when we founded Everyday Baby, and today we have two children each!

How did you come up with your idea?

Me, Andreas and Fredrik, all have a few things in common: an active lifestyle, a great interest in family life and the love of trips to beautiful places. On a lovely sandy beach, we sat in our sun chairs enjoying our trip. We observed a family of two children who had just come down to the beach. We saw the dad heating a baby bottle at the beach bar, but patiently had to wait with his sad baby because the bottle had become too hot. The father tried to both taste and feel the bottle, but could not really tell if the temperature was right. The mother was chasing the oldest child who just wanted to play and swim in the ocean. It was a struggle for her to put on the sunscreen. We discussed how life would change if we became parents ourselves. This became the seed that made Everyday Baby, and the idea that we would work with products that reduce as much stress as possible for families.

We think that if possible, we should focus on what brings joy and love and continue to live a wonderful active lifestyle. Moving forward a few years and we are all dads and still live an active life with our families and our company baby. At this time, we had launched several products that facilitate everyday life for families; SunHero makes the beach days easy when you know that the children will not get burnt in the sun. Feeding bottles and temperature bands in safe materials that keep track of the temperature of the milk. Bath mats that show the right temperature in the bathtub and make sure the children do not slip – everything is perfectly designed to take with you on trips or to friends. Everyday Baby is not the solution to everything, but it’s an important step closer for parents to continue living their active lives with the extra love and joy that children give. That’s what Everyday Babe strives for!

What types of products do you make and sell?

Our mission is to create innovative and safe products for the conscious parents who value safe materials, new thinking, design and functionality.

Some of our products:

 • Temperature Sensing Glass Baby Bottles – The bottles are the lightest glass bottles on the market, they are protected with an Innovative Thin Silicone Coating that prevents the bottle to splinter and also indicates by changing colour when the formula is too hot to drink.
 • Sunscreen Indicators – Small, Round and very Thin plasters that you put on your skin and that shows when to re-apply a new layer of sunscreen by changing colour.
 • Anti-slip Bathmats – Indicates by changing colour when the bathwater is too hot for your baby and they also prevent your baby from slipping in the tub.
 • Feeding line (Silicone Suction Plate, Silicone Suction Bowl, Silicone Spoon, Stainless Steel Cutlery, Silicone Bib and more…) based on good materials, beautiful design and functionality. We say NO to Plastics!

What will you be showing us next week on Instagram?

We will be showing our preparations for the Kind+Jugend Fair in Cologne, which by the way is one of the worlds biggest fair for baby products. We will load the truck on Monday with our products and marketing materials and leave Lund for Cologne.

Then, from Thursday to Sunday we will be standing in our booth and meeting distributors, partners and retailers from all over the world, and we’ll take you along on Instagram!

More about Everyday Baby

Everyday Baby is one of the five companies nominated for the Ideon Stipend 2018 and the winner will be announced on our celebration on September 28th.

You can find out more about Everyday Baby on their website

To the Ideon Instagram account

 

Follow Renjer behind the scenes – Instagram takeover

September 7, 2018Startups, WeAreIdeon

#INSTATAKEOVER │ Next week, the startup Renjer will take us behind the scenes when they take over our Instagram account. We talked to co-founder Alex Kirchmaier to find out more about who they are and what they will be showing us.

What can you tell me about Renjer? Who are you?

We are Alex Kirchmaier, Tim Schulz and Anton Vänskä, three former students of Lund University who are now running the startup Renjer at VentureLab. We have developed wild jerky snacks from reindeer, elk and deer and we recently signed a contract with a private investor from Germany, which will help us scale up our production.

How did you come up with your idea?

Tim came to Lund to study Entrepreneurship, and initially thought he would end up in a team developing an application or a website, as most entrepreneurs do nowadays. When he had to come up with a list of business ideas, a phone call with his father reminded him of a previous holiday in northern Sweden where he had tried some fantastic dried reindeer. Without taking this idea too serious however, he put it on his list and a few days later pitched it to his peers in class. Right afterwards, Anton and Alex approached him, since they found this idea interesting, even though it seemed a bit quirky at first. The three of them made a few experiments with reindeer meat and soon decided that reindeer jerky is a unique product and so delicious that it should not be kept from the market. And so the story of Renjer began…

You are a part of the student incubator VentureLab here at Ideon,what’s it like?

It’s great, we can share ideas and get feedback from others. We love the spirit and energy here!

What will you be showing us on Instagram next week? 

We will show you more of what we do, how we work and maybe even take you along on a tasting as well!

Find out more about Renjer

Follow Renjer on our Instagram here

Sweden is hot right now! A summer greeting from our CEO Mia Rolf

June 28, 2018News, WeAreIdeon

The weather in May was extraordinary. Sunny and hot, giving us the feeling that there are no cares in the world. The same goes for the business climate in Sweden. Swedish export companies are working on high steam and in the development sector, our pool of software and IoT competences has never been hotter or more sought after. Yes – there might be a risk the well is drying out, but right now we are all feeling pretty good!

Mia Rolf och Yasemin Arhan Modéer
Mia Rolf and Yasemin Arhan Modéer at the Yes Day 2018

In fact, one factor that can stop our companies at Ideon Science Park from growing is the lack of senior software developers. This is one of the few clouds in the sky moving into the summer vacation time. This is why we are so proud of the cooperation with Lund University, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola and Region Blekinge, where we attract incoming academics and give them a University level fast track education within different areas of programming, project and job culture skills and some Swedish/English skills, and then put them into internship in the companies in and around the park. If you are interested in these internships candidates, just let us know.

Many international delegations – a chance at new partnerships and markets

I am happy to receive lots of interest from international delegations, looking to Sweden and Ideon Science Park for the best innovations and innovation ecosystem in the world. We try to match make with as many of you as possible, I hope you notice our efforts to help you find international partnerships and markets.

From startups to gigants – they are all here

I am also happy to see the increase in female entrepreneurs in the park, due to the thorough work from Ideon Innovation on inclusive and sustainable entrepreneurship. I am just as proud to see that creative connections between startups and large corporations are becoming a standard when reaching for innovation success though the method open innovation. Something that Ideon Open, including the WIN organisation, is working hard with every day. Together, we have an assignment from the Swedish Energy Agency to find and push for more energy related innovations, so if you are developing one of those, you might be hotter than ever right now! Please contact Olof Blomqvist to make sure you are on the hot list!

To conquer the future you need partnerships

At the end of May we had a crowded event called Visioning the Future, where some of our larger companies in the park shared their visions of the future. Karin Stigbahr, our Communications Manager, made an excellent reflection over this day, that was published with IASP, the global association of Science Parks, you can read it here – You can’t survive tomorrow without partnerships.

Let’s keep the heat going

All in all, the sun is shining on us, let’s make the most of it! We all deserve a nice break now, with friends and families. But in August, when we meet again, let’s all keep this heat going! In order to stay hot you need to keep the energy level up. We hope you feel that there is no better place to be than right here, if you want to change the world.

Have a great summer! Stay hot!

Mia

35 years since the start of Sweden’s first science park

June 11, 2018Ideon35, News, WeAreIdeon

On June 9th, 1983, the groundbreaking for Sweden’s first Science Park – Ideon – took place! The area, Pålsjö meadows, looked very different then, as the name hints, it was mostly meadows and farmland.

The groundbreaking was made by Gun Hellsvik, chairman of Lund Municipality, Nils Hörjel, Governor of the County Administrative Board of Skåne and Nils Stjernquist, principal of Lund University.

Since then, the park has grown and today we are 400 companies and 9000 sharp minds working on creating the future, together!

Meet our Mentors – Staffan Gestrelius, co-founder of Qliktech

June 4, 2018Ideon35, News, WeAreIdeon

Ideon Science Park has been mentioned as one out of 13 brain belts where the smartest people in the world live and work. Let´s make even more use of that! With the Ideon Mentorship Program we want to connect the experienced leaders in the park with entrepreneurs who want to learn how to grow their business. The mentors, the experienced leaders, have serious scale-up skills to teach and important connections to offer to the right mentee. By helping each other they can both grow and who knows – it could be the start of something fantastic! Here is your chance to get to know one of our amazing mentors – Staffan Gestrelius – a bit better.

Staffan Gestrelius
Staffan Gestrelius

Staffan Gestrelius has a Master of Science degree in Technical Physics and a BA in Business Administration from the University of Lund. After 10 years at the university and another 10 years at big companies Gestrelius co-invented the interactive graphical interface QlikView, which led to the creation of QlikTech International AB, where he also worked as CEO for the first six years.

Staffan Gestrelius was IT Manager at Astra Draco when he founded QlikTech in 1993 with Björn Berg.
“We did a consultancy work for Astra Draco. It became such an exciting product that we could apply for a patent, “says Staffan Gestrelius to Sydsvenskan in an article from 2010.

Qliktech expanded, but much of the revenue came from consulting work.
“The most critical point was the mid 1990s. For many years, when we carried out the balance between developing and providing us with consultancy work, Staffan Gestrelius says in the article.

In 2001, Staffan founded the company Capish and now serves as Chief Scientist and Chairman of the Board. Capish is a software company developing innovative products for data integration and data exploration. He is also involved in various degree in several other companies in the region.

How it works

Each mentor will offer a total of ten hours of mentoring during 2018 and to win the award – two hours in a one on one meeting with each mentor – you need to compete with the winning argument of why it should be you!

You as a mentee will be responsible for booking the meetings and prepare scaleup related questions to discuss. At the end of the year, the mentee will provide Ideon with feedback about what they learned, you will also be featured in social media stories during the year.

Five lucky winners will be awarded the 35th Anniversary Mentorship Award on the evening of September 28, when we celebrate 35 years of innovations in the park.

Who can apply?

The mentorship program is open for applications for entrepreneurs who are currently at Ideon Science Park.

So what are you waiting for, apply today for the chance to a one-on-one conversation with Staffan!

Apply to the Ideon Mentorship Program

Have you tried the outdoor office at MHC?

May 29, 2018WeAreIdeon

The sun is shining, the air is warm, and you are sitting inside at an office. Why not take the next meeting outside instead? There are many cafés and inner gardens at Ideon where you can sit and enjoy the weather. One of these places is the outdoor office at MHC where they have solar panels generating electricity for your laptop (and some needed shade as well).

Grab a coffee at the café and give yourself some needed air and Vitamin D!

Utekontor MHC
The outdoor office

 

Solar panels power the electricity oulets

How to get there?

MHC is located at Mobilvägen 10 in Lund and the building is managed by Vasakronan.

The easiest way is to use the walkway/bike lane below the E22 or get of the bus at the stop Höjdpunkten.

Want to know more? Contact the team at Vasakronan!

How to use the value tree to communicate the right values to your customers

May 17, 2018News, WeAreIdeon

“You don’t realize how much you need this until you actually do the work”, this was said by Vala Zulfiu, Marketing & Communications Specialist at Sensative AB about the value tree workshops they had with Carin Madsén Kollberg a few months earlier. She accompanied Carin at the Marketing and Sales network to talk about and shared her experiences from working with value proposition design and how it has helped the team at Sensative.

Carin Madsén Kollberg
Carin Madsén Kollberg

Carin Madsén Kollberg came to our network to give us an introduction on how to define product’s different values and structure a tree. “When we communicate about a product, we are often good at describing the product’s values on a high level and the functions down in the product, but not how they are linked. The tree creates these connections and can be used to, communicate with customers in a better way to create trust”, Carin said.

Carin used a special water bottle as an example during the workshop for everyone to focus on when finding the values. “Customers are looking at the product in different ways. Some are interested in technical features, other in what gains the product will give or what it can bring as future possibilities. In this workshop we will put them together”, Carin said. “When you have built your value tree you can pick out the “right” values that help the customers with their challenges. “What you pick and highlight depends on the customers and their needs. You need to focus on the problems in that customer’s type of market”, Carin said.

“When talking to customers they will find appeal in different aspects of the value tree, like value or realization. You can see how it is all linked together, and so can they, but they might be persuaded by different values.”

Creating a value tree is a continuous job

“It is important that you bring a diverse team to the table when you do the value tree, so that they represent different parts of the organisation. Do it in at least two sessions, so that you will have time to reflect between the sessions”, Carin said.

Now it was time get to the practical parts of the workshop! We started by writing down all the benefits of the product, then grouped them into two categories; closer to the product or closer to the customer. The next step was to group the benefits into realisation, features, concept and values.

“When you have done this, you will have a tool where you can create the right messages to your different customer groups. Focus on your customer’s pains and gains, because if you can fix those you will more easily connect with the customer”, Carin explained.

Vala Zulifu, Sensative
Vala Zulifu, Sensative

“You must do this work continuously, you need to have a review process in place. The markets are changing so quickly and you need to be agile. But if you have learned the tool, you can make the updates continuously. The features might change and develop, but the customer values are less likely to change as often. With the tree, the values are connected to why we can say these things, you can follow the chain. Many companies are good at talking about customer values and the features, but there are usually steps missing and this is where the tree can help you”, Carin finished.

“After doing this value tree workshop we decided to take some time to make a communications plan that complements the marketing plan and that makes sure that our departments align. And having it in a visual way helped us a lot as an organisation”, Vala said.

The workshop was appreciated by all participants and some members in the network talked about coming together and helping each other to make create a value tree for their companies. Are you interested in finding out more about value proposition design? Find out more in the book “Value Proposition Design” or contact Carin for support.

Workshop marketing and sales network
Workshop marketing and sales network

About our speaker

Carin Madsén Kollberg has a unique background as both computer scientists and communicator and long experience as Project Manager and in communicating technical solutions, both external and internal. You can contact her at +46 709 302 684 or cmk@crossroad.se.

Are you intested in growing your network and knowledge within marketing and sales? Thein join our network and connect with us in our Facebook group!

 

Neal Greenspan will lead the MatchIT project connecting IT talent to companies

May 16, 2018News, WeAreIdeon

Ideon Science Park is happy to tell you that we have a new member in our team! Since early March, Neal Greenspan has been leading the EU funded project called MatchIT.

Neal Greenspan
Neal Greenspan

MatchIT will select 28 people to undergo a complimentary education at Lund University focused on IT skills with the main content being Java. These 28 students will then be placed as interns at companies around Skåne who have a need for a recently educated Java programmer.

Neal’s role will be to recruit these companies and get them involved in the process to help make the students as attractive as possible and the course as valuable as possible. A cooperative effort between Ideon Science Park, Region Skåne, Lund University and Arbetsförmedlingen, this is a pilot program which could lead to a country wide initiative within a few years.

There are many ways to get involved! If you’d like more information about how you can participate or if your company is interested in being involved in any way, especially with accepting an intern in February 2019 with the goal of hiring them if they’re a good fit, please contact Neal today at neal.greenspan@ideon.se.

Endurance is the key to success – Jon Hauksson at Sharp Minds Sessions

May 14, 2018Ideon35, News, WeAreIdeon

“I am happy I didn’t know about all the hard work it would take, even if I am glad for the results today”. This was said by Jon Hauksson at our Sharp Minds Session last week. During this breakfast, we met with Jon Hauksson, co-founder of Storytel and Anders Bengtsson, one of the investors in the company. The conversation focused on the ups and downs of Storytel, the relationship between the founders and the investors and what attracts an investor to a company.

Bokilur

“This image is from 2005, very early in our journey. We borrowed a corner at the Storyside stand to showcase our product, then called Bokilur. You can see me and Jonas Tellander, co-founder and CEO of Storytel. We later bought Storyside in 2013.”

Storytel was founded in 2005 by Jonas Tellander and Jon Hauksson, but the company was called Bokilur back then. Jon explained that they had plans to work together with Audible as a partner in the Nordic countries, but the deal was cancelled at the last minute. “We were sad about it for a while, like four hours, and then decided to start our own company”, Jon said with a laugh. “Jonas was working from Switzerland and me from a basement in Staffanstorp and I was getting bored so I went to Ideon Innovation to join the incubator and get an office”, Jon explained how the company ended up at Ideon. “We have our head office in Stockholm today, but some development is still done here in Lund”, he commented.

How did Anders and Jon meet?

“Jonas Sjögren believed in us and invested in our company for many years, but finally he asked us to find other investors and that is how we met Anders,” Jon explained.

“I met Jonas Tellander and Jon at a meeting with Connect Syd. They were on time, which is a very good start,” Anders said. He went on to explain that even though he didn’t know much about streaming services, he was familiar with the publishing industry and he saw that digitalization was coming. This, combined with the opportunity to invest together with two other angel investors from Connect, made him decide to invest in Storytel. Another important aspect for Anders was that he believed in Jonas and Jon and that they were well prepared and had a balanced forecast.

What is a good investor like?

Today, Jon does not have an active role in Storytel, he has instead moved forward as an angel investor himself. Anders still has interests in Storytel and comments that he enjoys the service very much and listens to quite a few audiobooks, especially thrillers. Does Jon have any advice on what to focus on when looking for investors?

If you are looking for an investor, make sure that they believe in you, was the message. “You don’t want investors who only see you as a money maker, you want people who believe in your company and idea,” Jon said.

What do the investors look for?

“I am interested in a long-term relationship when I invest, but I also look at the management and the forecast of the company” Anders explained.

He also said that if you can, you should invest in 8-10 companies to spread the risks, otherwise venture capital funds might be a better option. He too, focused very much on the person behind the company before he made a decision to invest.

“If I like the idea, then I start to look at the person or the team in the company. They have to have endurance, that is the most important factor for me”, Jon said.

Do you want Jon as a mentor?

If you want more business advice from Jon, apply to the Ideon Mentorship Program! He and four other Sharp Minds will meet with five lucky entrepreneurs in 1-1 sessions and the program is open for applications for all Ideon companies with the mindset to grow. Apply here!

Want to know more about Jon? Then read our article, Meet our Mentors – Jon Hauksson.

Don’t forget to mark your calendar for the upcoming Sharp Minds Sessions:

 • September 11 with Staffan Gestrelius, co-founder of Qlik, and Charlotta Falvin, renowned CEO and Board member.
 • November 20 with Pierre Elzouki, co-founder of Scalado and  Martin Gren, co-founder of Axis.