Ideon Navigator Scaleup

– För dig som vill skala upp ditt företag till en ny nivå.

Navigator Scaleup är ett program för små och medelstora företag som vill växa. Programmet hjälper bolag att skapa utrymme för ett hållbart strategiskt arbete för att möta morgondagens behov och bli mer lönsamt.

om programmet

Navigator Scaleup arbetar med extern managementkompetens, där det finns erfarenhet och framgångsrikt tillväxtledarskap som kombineras med ett växande SMF-bolag.

Varje verksamhet matchas utifrån sina förutsättningar, behov och interna kompetenser med externa managementskompetenser där det finns erfarenhet och tillväxtledarskap. Varje bolag får tilldelat fyra navigatorer med olika kompetenser och erfarenheter inom entreprenörskap och ledarskap som gemensam nämnare.

Under två år skapar bolaget och navigatorerna en struktur för att stödja tillväxt och innovationskraft.

STEG 1: Första mötet

Vi bokar in ett första möte för att lära känna dig och ditt företag. Vi genomför också en mål- och processkartläggning där vi identifierar fem strategiskt viktiga processer som har potential att utvecklas för att öka tillväxten på ditt företag.

STEG 2: Matchning med navigatorer

Fyra navigatorer, två män och två kvinnor, med expertkunskap matchas utifrån de behov som finns på ditt företag. Det kan vara allt från expertkompetens inom ekonomi, kund, process eller utveckling. Navigatorerna kommer att stödja dig och ditt företag genom hela programmet.

STEG 3: träffar med navigatorerna

Sju träffar bokas in med dig och de fyra navigatorerna, där mål och processer följs upp. Utöver det har Ideon Science Park tre individuella avstämningsmöten tillsammans med dig för att stämma av att samarbetet och utvecklingen går åt rätt håll.

Programmet

Programmet baseras på Stiftelsen Navigators prisbelönta metod. Sedan 2021 drivs programmet i Skåne av Ideon Science Park med finansiellt stöd av Wihlborgs.

kostnader

Ideon Science Park kan erbjuda upp till 10 bolag en plats i Navigator Scaleup programmet till en kostnad av 35.000 kr/bolag.

Värdet för att medverka i Navigator Scaleup är 150.000 kr/bolag.

kontakt

Har du frågor eller funderingar om programmet eller din ansökan? Skicka din intresseanmälan till:

rosa.sundin@ideonsciencepark.se

“Det som är så bra med den här processen är att vi själva får kloka frågor ur ett utifrån perspektiv. Det tvingar oss att ta itu med saker vi kanske känt på oss, eller till och med vetat om, men vi får enkla handgripliga tips och idéer om hur vi kan ta oss vidare. Det är värt varenda timme! “

Richard Niklasson

Medgrundare, Elastic Move

“Det är en stor fördel att få vara med i programmet genom att vi har tillgång till expertkompetenser som ger oss stöttning för att ta oss framåt. Med hjälp av dem har vi kunnat ta oss igenom utmaningar och hinder som vi haft. Vi har fått mycket ny input och lärt oss mycket“

Sandra Lindström

VD, Anolytech

IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!