moving people – towards sustainable societies

moving people – towards sustainable societies

Transport är av stor betydelse för att lösa tre av de mest akuta utmaningar som våra samhällen står inför: klimatkrisen, hälsokrisen och en mobilitetskris i form av trängsel i städer och en bristande tillgång till kollektiva transporter på landsbygden. Det sätt vi...
IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!