Med Big Science finns en enorm innovationskraft och potential för svensk industri

februari 21, 2018Nyheter

Vi träffar Anna Hall, programchef för Big Science Sweden, som nyligen flyttade in på Ideon.

Hej Anna, kan du berätta lite om satsningen Big Science Sweden, vad innebär det?

Anna-Hall_Big Science
Anna-Hall, Big Science Sweden

”Big Science Sweden hjälper svenska företag att ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tjänster från forskningsanläggningar. Vi är en arena där människor möts, nätverk skapas och affärer görs. Vi bygger upp bred kunskap om företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Vi bygger relationer med upphandlingsansvariga och personer som arbetar med teknikutveckling på forskningsanläggningar runt om i Europa.”

”Målet är att få fler företag att satsa på att bli leverantörer till Big Science. Vi arbetar hårt med att förstå anläggningarnas utmaningar för att sedan kunna lotsa in svensk industri som möjliga leverantörer och partners för att lösa utmaningarna. Vi ordnar workshops för att diskutera utmaningar som industri och akademi har och här deltar också representanter från forskningsanläggningar. Vi är som en kopplingsdosa mellan industri, akademi och anläggningar.”

”Det är unikt att Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket har gått ihop för att tillsammans finansiera en satsning. Vi är ett konsortium som jobbar nationellt, där Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Uppsala universitet, Luleå Universitet, RISE, Swerea och Region Skåne är med.”

När du säger Big Science, vad menar du då?

”Storskaliga forskningsanläggningar. Ett exempel är CERN, som skapades på 50-talet som ett europeiskt samarbetsprojekt. Det var på CERN som world-wide-web uppfanns 1989 för att de behövde strukturera sin data. Det är ett exempel på en spinoff som kommit från en storskalig forskningsanläggning. Vem vet vad som kommer att komma ut från MAX IV och ESS?”

Big Science Sweden är Sveriges Industrial Liaison Office, vad betyder det?

”Det betyder att vi är med och ser till att Sverige levererar till de 13 europeiska storskaliga forskningsanläggningarna som är med i samarbetet. Målet är att ha så hög industriretur som möjligt, alltså att företag från medfinansierande länder ska få order motsvarande en andel av anläggningarnas totala inköp.”

”Dessa högteknologiska forskningsanläggningar ska inte baraupphandla själva anläggningen, utan också IT-system, ytbeläggning, mikrovågsteknologier, optik, sensorer, energilösningar, fjärrstyrning, automatisering, visualisering av data med mera och här kan svenska företag vara med och leverera.”
”Sverige har ett rykte om att vara duktiga inom många områden, men det har inte riktigt paketerats till forskningsindustrin tidigare, det är vad vi gör nu. Så vi kartlägger och identifierar alla kompetensarenor, exempelvis universitet och institut.”

Det pratas mycket om spännande forskning som kan göras vid MAX IV och ESS, men vilken nytta kan industrin ha av anläggningarna?

”Vi brukar prata om up-stream och down-stream. Down-streamhandlar om att använda anläggningen, där resultatet ägs av forskarna. Up-stream handlar om arbetet runt en anläggning, som att designa, bygga och uppgradera en anläggning. Den innovationskraften finns nu i Lund.”

Ofta är det banbrytande tekniker som anläggningarna behöver för att fungera. Ett exempel är ESS, som kommer att ha 1,7 miljoner kontrollpunkter. Här behövs kanske artificiell intelligens och maskininlärning för att kunna styra anläggningarna. Vi måste hitta processer för att dra nytta av anläggningarna, vad vi lär oss av att bygga dem här i Lund och få ut den innovationskraft som finns. Detta vill vi hitta vägar för, att ta en innovation och kommersialisera den. Här har Ideon en viktig roll.

”Vi har en unik chans att kompetensutveckla svensk industri till en ny nivå. Att använda anläggningar är en sak, men att vi nu bygger anläggningar och att kompetensen utvecklas här är helt fantastiskt. De högteknologiska och innovativa projekten driver teknikutveckling, men utvecklar också enskilda individer, vilket gör att svensk industri får nya kompetenser och blir mer konkurrenskraftiga.”

”Många förstår nog inte vilken kompetens som redan finns här i Lund, exempelvis finns det 49 nationaliteter som arbetar på ESS, och denna kompetens kommer att locka fler företag till att etablera sig i området. Alla rapporter visar att en instoppad krona i Big Science ger tre kronor tillbaka (referens?).”

Ni har flyttat in hos Ideon Open, varför då? Vad får ni för fördelar av att sitta här?

”Ideon och Lund är en naturlig plats för oss att finnas på, särskilt som ESS och MAX IV finns här. Vi kan använda lokalerna för att facilitera möten och workshops nära anläggningarna. Båda anläggningarna jobbar mycket med in kind-leveranser och vi vill se hur det kan överföras till lokala leverantörer, så att vi bygger en nationell kunskap.”

”Lund är en attraktiv plats och Ideon är en viktig arena där företag och människor kan mötas och utvecklas tillsammans. Ideon har fyra fokusområden, där smarta material är en viktig del. Ideon har också en uppgift att driva företagsutvecklingen och stötta företag som vill utveckla innovativa material, så vi ser många samarbetsmöjligheter. Beyond (Ideon Opens företagsaccelerator)där de driver innovationsprojekt är också intressant för oss. Ett av våra mål är att driva högteknologisk utveckling och innovationsprojekt, där vi kan få hjälp av Beyond och Ideon Open.”

Vad arbetar ni med just nu?

”Just nu är vi mycket ute på anläggningarna för att förstå deras utmaningar, för att sedan kunna matcha mot industrin. Vi är nystartade och är inne i en uppbyggnadsfas. Vi jobbar mycket med studiebesök, även till andra anläggningar. Den 10-11 april går ett studiebesök till DESY/EXFL i Hamburg, hör av dig om du är intresserad av att följa med!”

Vill du veta mer om Big Science Sweden?


Besök hemsidan eller följ dem på Twitter

Nytt svensk-danskt nätverk för medtech-industrin i Öresundsregionen

februari 21, 2018Nyheter

Medicon Valley Medtech Network är ett nytt svensk-danskt medtech-nätverk, som ska bidra till att synliggöra nya affärsmöjligheter över Öresund. Nätverket är en viktig pusselbit i Medicon Valley Alliance (MVA) fortsatta arbete med att integrera life science-industrin i Öresundsregionen. Etableringen är det senaste i raden av initiativ för att stimulera ett ökat utbyte mellan industri och akademi över sundet och som värd för mötet den 27 februari står Ideon Science Park i Lund.

Medicon Valley Alliance har under de senaste åren märkt ett stigande intresse för svensk-danskt samarbete och organisationens tematiska nätverk har visat sig vara en framgångsrik väg för att stärka relationerna mellan föreningens medlemmar. Sedan tidigare har MVA samlat toppledare från läkemedelsindustrin i Skåne och den danska huvudstadsregionen genom MVA Executive Club och under 2016 lanserades MVA Oncology Network som snabbt utvecklades till att bli en central mötesplats för forskare och entreprenörer verksamma inom cancerområdet i Öresundsregionen. Nu står MVA redo att ta nästa steg i arbetet med att stärka kontakterna och samarbetsrelationerna mellan Sverige och Danmark, denna gång genom att rikta fokus mot ett av regionens främsta styrkeområden; medtech-industrin. Tillsammans med Ideon Science Park, Alteco Medical och SAXOCON lanseras därför Medicon Valley Medtech Network med målet att stärka, utveckla och skapa affärsmöjligheter för regionens medtech-företag. Mötet, som äger rum den 27 februari 2018, sätter fokus på medtech marketing och värd för mötet är Ideon Science Park i Lund.

– Människors hälsa kommer i framtiden alltmer vara beroende av medicinteknik. Det är en lång tradition inom Ideon Science Park att bolagen utvecklar just deep tech-lösningar, baserade på forskning, för olika samhällsbehov. Av våra 400 bolag är ca 30 etablerade inom medtech, som hör till ett av Ideon Science Parks fyra fokusområden, och vi vill naturligtvis underlätta bolagens tillväxt och framgång bland annat genom att stötta ett nätverk av denna dignitet, säger Mia Rolf, VD på Ideon Science Park.

– Medicon Valley har de senaste decenniet utvecklats till att bli Nordens ledande kluster för läkemedelsindustri och medicinteknik både i termer av innovationskraft och volym. Ett svensk-danskt nätverk med fokus på medtech hjälper oss att bygga vidare på denna utveckling genom att sammankoppla kreativa forskare och entreprenörer och på så sätt skapa en grogrund för nya innovationer i framtiden, säger Petter Hartman, VD på Medicon Valley Alliance.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta:

Petter Hartman, VD, Medicon Valley Alliance, ph@mva.org, Tel: +45 2371 5577

Mia Rolf, VD, Ideon Science Park, mia.rolf@ideon.se, Tel: +46 709 100 111

Kort fakta om Medicon Valley Alliance (MVA)

MVA är en svensk-dansk klusterorganisation som verkar för att stärka samarbetet mellan svensk och dansk life science-industri, hälso- och sjukvård samt forskning. Organisationen startade 1997 som ett EU-finansierat projekt mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet, men finansieras sedan år 2000 av sina ca 250 medlemmar som utgörs av stora och små bolag, forskarparker, universitet, regioner, och kommuner från Skåne och Själland. MVA arrangerar varje år ett antal events, driver nätverk, samarbetsprojekt och analyserar utvecklingen i det Öresundsregionala life science-klustret Medicon Valley.

Anmäl dig till medtech-träffen här

Ideon vinner Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2017

februari 13, 2018Nyheter
Gruppbild-Malmö-Näringslivsgala_blå-vägg_20180212
Mats Dunmar, Maria Sätherström Lantz, Kenneth M Persson, Alice Hedin, Gustav Widerström, Lotta Wessfeldt, Anna Stenkil, Mia Rolf, Sven-Thore Holm, Arne Hansson och Karin Stigbahr

Under Malmö Näringslivsgala delades det ut många fina priser och Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2017 delades ut till Ideon Science Park.

Motiveringen löd så här:

”Genom ett framsynt, föredömligt, långsiktigt och tvärsektoriellt arbete som bidragit till en positiv utveckling av Skåne och den skånska kreativiteten och tillväxten uppfyller årets vinnare alla krav för att hedras med priset. På ett extraordinärt sätt och med tydliga fokusområden, har årets vinnare bidragit till den skånska utvecklingen, samt utgjort en mötesplats och tillväxtmotor för både Skåne och dess omvärld. Med koppling till lärosäten och offentliga aktörer, har årets vinnare på ett innovativt sätt drivit såväl regionens näringsliv som företagande, som tillväxten i ett bredare perspektiv.   Årets vinnare anses av många som både stöd och födelseplats för flertalet framgångsrika företag. Priset, Synnerliga insatser för Skånes utveckling, går 2017 till en aktör som starkt bidrar till Region Skånes vision; livskvalitet i världsklass.”

Film med motiveringen från Region Skåne

Mia Rolf, VD för Ideon, tog emot priset och sade bland annat så här:

“Vi har jättemånga att tacka, det här är ingenting som man bygger själv. Det här priset går framför allt till alla dessa fantastiska innovatörer och entreprenörer som skapat framtidstro, massor av jobb och nästan 1000 företag sedan Ideon startade för 35 år sedan. Så det här priset går till dem, vi vet att det är ni som är vår framgång”.

“Det är också en symbol för styrkan som kommer av att privata aktörer kliver in och tar ansvar för samhällsutvecklingen tillsammans med det offentliga. Därför vill jag rikta ett tack till Wihlborgs och Ikano Fastigheter som var med från allra första början, och idag Castellum, Vasakronan och Wihlborgs som tagit över stafettpinnen och som tror på det här området och som tror på entreprenörsskap för att bygga ännu fler jobb och ännu fler innovationer. Tillsammans med Lunds kommun, Lunds Universitet, Länsstyrelsen, Sydsvenska Handelskammaren och Region Skåne, och gärna Malmö med, så vill vi bygga ett Ideon som lever minst 35 år till.”

“Det är också ett pris som går till hela innovationsstödssystemet som finns där för våra entreprenörer (…) för att skapa ännu bättre innovationer. Och några av dem är också här i kväll, jag har med mig Ideon Open, Ideon Innovation, WIN, mitt fantastiska superteam, som tillsammans jobbar hårt varje dag tillsammans i det vi kallar Ideons landslag, som förhoppningsvis ska ta oss både till europa- och världsmästerskap. Det här gör vi inte tillsammans utan med hela innovationssystemet. Stort tack!”

Artikel i 8till5, Här är årets vinnare på Malmö Näringslivsgala

Pressrelease Malmö stad, Vinnarna klara på Malmö Näringslivsgala

Bilder från Malmö Näringslivsgala

Framtidens energilösningar kräver expertis som är mångvetenskaplig och ser till helheten

februari 5, 2018Nyheter

Lars J Nilsson, Lunds Universitet, Klimatutmaningen

“Framtidens energilösningar kräver expertis som är mångvetenskaplig och ser till helheten. Så ser inte alltid indelning i forskningsområden ut, så vi startade Energiportalen för att främja samarbete över områdesgränserna, och för att öka synligheten utåt om vilka forskare som finns tillgängliga för samarbete inom energiområdet”, berättar Lars J Nilsson, Professor i miljö- och energisystem på LTH vid Lunds Universitet.

Vi pratar med Lars inför Klimatutmaningen den 20 mars, där han är en av talarna.

“Skapandet av Energiportalen har lett till flera samarbeten inom Lunds universitet. Hela värdekedjan för en produkt till exempel, eller hela systemet för att få värme eller kyla till en viss punkt. Ett område med många exempel på samarbeten är biodrivmedel och bioraffinaderier, inklusive frågor kring styrmedel och innovationspolitik.”

“För att hitta nya lösningar och vara innovativ behövs ofta nya samarbeten där olika kompetenser kombineras. Genom att exempelvis kombinera kunskap inom teknik, system, affärslösningar och policy kan vi identifiera nya sätt att lösa utmaningar i energisektorn. Förändring sker ju genom ett samspel mellan dessa områden.”

”Det är viktigt att dialogen mellan privat, offentligt och forskning fördjupas så att vi kan hitta vägar till riktig förändring vad gäller energiförbrukning”, avslutar Lars.

Anmäl dig till Klimatutmaningen

Varmt välkommen till Klimatutmaningen – kan Norden ta ledningen i energiomställningen den 20 mars. Anmäl dig här.