Vilket år! En julhälsning från vår VD Mia Rolf

december 12, 2018Nyheter, Vi är Ideon

Vilket år! När jag ser tillbaka på 2018, finns det vissa stunder som jag kommer tänka på med värme under lång tid framöver.

En prestigefylld utmärkelse

Året började med att Ideon Science Park som mottog en särskild utmärkelse från Region Skåne, för “extraordinära insatser för att utveckla näringslivet i Skåne”! Det var inte bara Ideon-teamet som var pristagare, utan alla entreprenörer från de senaste 35 åren, alla innovationsstödsorganisationer och våra fastighetspartners. Jag önskar verkligen att ni alla kunde ha varit där för att dela ögonblicket med oss!

Firande av #Ideon35 år med 1 000 gäster

Mentorship-Winners-2018

Vi har i år firat 35 år av innovation grundat i ett offentlig-privat partnerskap. Tack vare våra sponsorer, skarpa sinnen och partners kunde vi tillkännage ett mentorprogram för tillväxtbolag och i samband med det våra Sharp Minds Sessions där mentorerna fick berätta om sina bästa lärdomar. Under Skåne Innovation Week arrangerade vi Visioning the Future med fem fantastiska Ideon-företag och i september var vi värd för en riktig brakfest! Totalt har vi välkomnat nästan 1 000 gäster till de olika # Ideon35-evenemangen i år! Vi kunde inte ha gjort det utan dig!

En smygtitt på 2019

 • Under våren kommer vi att lansera en plattform för feedback om innovationer som kallas PEP (Prelaunch Evaluation Platform).
 • Vi kommer att starta Global Innovation Office tillsammans med UNOPS.
 • Inriktningen för innovationsveckan i juni kommer att vara på Smarter Mobility, och vi kommer att fortsätta energisamarbetet.
 • Vi kommer att arbeta vidare med IT-mässan, talangkonferenser och MatchIT-praktikplatser.
 • I oktober kommer vi att välkomna världens innovationsekosystem till en konferens och temat kommer att vara “Hållbara innovationer i en värld av data”.

Du skapar framtiden, vi tar hand om resten

Många av de visionära skarpa sinnena som har lyckats här på Ideon har gått igenom några tuffa år och ofta kallats galna för att de tror på en “omöjlig” idé. Idag lever vi i deras framtid tack vare den teknik de föreställde sig för decennier sedan!

Framtiden måste skapas av någon. Här på Ideon Science Park finns vi flera organisationer inom innovationsekosystemet som arbetar hårt varje dag för att hjälpa framtida visioner att bli verklighet. Denna någon skulle kunna vara du. Året för ditt genombrott kan vara 2019!

Jag ser fram emot att heja fram dig och arbeta tillsammans med dig för ett annat bra år!
Ha en härlig julhelg!

Mia Rolf
VD Ideon Science Park

(Detta är en förkortad version, för att läsa hela julhälsningen på engelska, klicka här)

FN öppnar globalt innovationscenter i Lund i samarbete med Ideon Science Park

november 28, 2018Nyheter
Grete Faremo, UNOPS Executive Director och Kjell Håkan Närfelt, Chief Strategy Officer på Vinnova
Grete Faremo, UNOPS Executive Director och Kjell Håkan Närfelt, Chief Strategy Officer på Vinnova

UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, har beslutat att i samarbete med Ideon Science Park sätta upp ett av sina globala innovationscentras (Global Innovation Centre) i Lund, med finansiering av Vinnova. Innovationscentret i Lund blir det andra i världen (det andra finns i Antigua) och är en del i FN:s strategi för att uppnå de globala utvecklingsmålen inom agenda 2030.

”Agenda 2030 syftar till att skapa en värld som är hållbar, miljövänlig, ekonomiskt välmående och inkluderande. För att uppnå de globala målen måste vi arbeta tillsammans – bygga nya partnerskap för att innovera och ge bättre valuta för pengarna. Dagens idéer räcker inte”, säger Grete Faremo, verkställande direktör för UNOPS.

”Detta nya center kommer att driva innovativa lösningar för att möta dessa utmaningar”, tillägger hon.

Grete Faremo, UNOPS Executive Director
Grete Faremo, UNOPS Executive Director

Ideon och UNOPS har arbetat med denna process under året och den 27 november 2018 skrevs avtal mellan UNOPS och Vinnova, där Vinnova lovar att stödfinansiera etableringen fram till 2022. Tidigare avtal kring att stötta etableringen finns mellan UNOPS och Ideon Science Park. Samtal pågår med både med privata och publika intressenter på regional, nationell och internationell nivå om hur detta samarbete kan utökas.

”Vinnova välkomnar initiativet och ser möjligheterna för Sverige som innovationsland, då det stämmer väl överens med Vinnovas målsättning att stötta FN:s globala utvecklingsmål. Att UNOPS är med som grundande part av det globala innovationskontoret på Ideon öppnar dessutom dörrar till viktiga globala resurser genom FN:s systemagenturer, fonder och program, med sitt internationella nätverk av globala innovationscenter och partners”, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Darja Isaksson, Director General of Vinnova
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Detta betyder att inte bara svenska startups utan även svenska innovationsbolag som är medelstora eller redan globala, kommer att få tillgång till ett globalt ekosystem för utveckling av innovationer i världsklass. Samtidigt får bolagen ingångar till FN:s inköpskanaler.

Idéer som kan förändra världen

Anledningen till att FN valt att förlägga innovationscentret på Ideon Science Park är den långa traditionen av utvecklingen av högteknologiska innovationer i Lund. Idéer som verkligen kan och har förändrat världen. Ideon är dessutom ett levande exempel på publikt-privat samarbete, vilket är det sätt som UNOPS arbetar och menar är det bästa sättet att skapa verklig förändring av samhällen.

”Vi är otroligt stolta över detta uppdrag”, säger Mia Rolf, VD Ideon Science Park.

”Det är ett styrkebesked att FN väljer just vår science park och Lund. Innovationer härifrån har redan förbättrat världen och detta ger oss ytterligare global kraft, kunskap och nätverk att hjälpa våra innovationsbolag, både i parken och från resten av Sverige, att fortsätta förbättra världen. Vi kommer nu att FN-certifiera hela organisationen och säkerställa att vi blir en FN Science Park. Jag ser fram emot att samarbeta mer både nationellt och internationellt”, fortsätter Mia Rolf.

Mia Rolf, VD Ideon Science Park
Mia Rolf, VD Ideon Science Park

Som ett led i processen har Ideon Innovation, Ideons inkubator, tagit beslut om att endast ta emot bolag som tydligt arbetar mot något av de globala målen.

”Vi har under en lång tid oroats av rapporter kring klimathot och hur trögheten i våra nuvarande system gör det svårt att anpassa sig till nya förutsättningar. Därför är det enormt glädjande att det här finns en bred uppslutning kring vikten av att snabbt börja ställa om innovationsmiljöer till att generera nya lösningar kopplade till globala målen”, säger Anna Branten, VD Ideon Innovation.

Anna Branten, VD Ideon Innovation
Anna Branten, VD Ideon Innovation

Så fungerar innovationscentret

Baserat på Ideon Science Park i Lund kommer innovationscentret att ha fokus på avancerade och disruptiva tekniklösningar, som har en positiv inverkan på individ- och samhällsnivå. UNOPS Global Innovation Center kommer att fungera som en tvåvägskanal mellan viktiga inovationsresurser i Sverige, FN-organisationer, andra UNOPS Global Innovation Centers och ett globalt nätverk av innovationspartners. Målet är att skapa ett globalt innovationsnätverk med för små och medelstora företag som har lösningar med fokus på problem inom Agenda 2030.

Små och medelstora innovationsbolag som har bättre möjlighet att utvecklas på något av de globala centren som rör just deras lösningar skickas dit under en inkubationsperiod och får hjälp med affärsutveckling och tillgång till en internationell investeringsfond. Denna investeringsfond kan globala storbolag investera i för att stötta global innovation och samtidigt sprida riskerna på flera intressanta bolag. Fonden har också en grundfinansiering från den Europeiska Investeringsbanken.

Fas ett i etableringen, som drivs av Ideon Science Park i samarbete med UNOPS, är delfinansierat av Vinnova och innebär framtagandet av en prototyp för hur detta globala innovationscenter ska kunna arbeta för FN:s och Sverige bästa. Prototyparbetet leds av den lokale entreprenören Jonas Michanek på uppdrag av Ideon Science Park.

Om UNOPS

United Nations Office for Project Services (UNOPS) är FN:s kontor för projekttjänster. Uppdraget är att tjäna människor i nöd genom att stödja FN, Nationer, regeringar och andra partners i hanteringen av utvecklingsprojekt och genomföra infrastrukturprojekt och upphandlingar på ett hållbart och effektivt sätt.

Totalt levererade UNOPS projekt för omkring 200 miljarder kronor inom fred och säkerhet, humanitära insatser och utvecklingsprojekt under 2017. År 2017 arbetade mer än 11 ​​000 personer under UNOPS-kontrakt.

MatchIT hjälper nyanlända akademiker hitta praktikplatser och arbete inom programmering – de första studenterna är redan anställda

november 27, 2018Nyheter

Många nyanlända akademiker har en teknisk bakgrund och genom projektet MatchIT erbjuds de en intensivutbildning inom programmering för att snabbare komma in på arbetsmarknaden. I augusti startade den första utbildningen och i februari ska de första studenterna ut på 10 veckors praktik, hos bland Ingka Group (Ingka Holding B.V. och dess dotterbolag). En av studenterna har redan fått anställning hos Axis Communications innan utbildningen är avslutad!

MatchIT är en kompletterade programmeringsutbildning för nyanlända personer med teknisk bakgrund. Den första utbildningen (av fem) startade vid Lunds Tekniska Högskola den 22 augusti och är en 22 veckors intensivutbildning på universitetsnivå som avslutas med 10 veckors praktik.

”Det är 28 väldigt motiverade personer som påbörjat denna utbildning och de har alla en spännande teknisk bakgrund, de flesta har en tidigare utbildning som motsvarar minst en högskoleingenjörsutbildning”, säger Olga Szczepankiewicz, projektledare för MatchIT hos Region Skåne.

Olga Szczepankiewicz
Olga Szczepankiewicz

MatchIT finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och drivs av Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, Lunds Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Ideon Science Park. Ideons roll är att hitta praktikplatser till de 25 studenterna hos företag i regionen.

”Ideons företag skriker efter kompetenta programmerare och bristen på rätt medarbetare är ofta en orsak till att företagen inte kan växa i den takt de önskar. Vi tycker därför att MatchIT är ett viktigt initiativ, både för att hjälpa företagen att hitta nya talanger, men också för att vi anser att mångfald är en nyckel till att hitta nya, innovativa lösningar, ” säger Mia Rolf, VD på Ideon Science Park.

Mia Rolf
Mia Rolf

Att det finns behov för studenternas kompetenser är tydligt. En av deltagarna, Doua Halwa, har redan fått anställdning hos Axis Communications och började förra veckan som junior utvecklare.

”Som datatekniker och ny i Sverige är det inte ett helt enkelt uppdrag att hitta det första jobbet. MatchIT-programmet har hjälpt mig med framförallt två saker under min resa: den första är den avancerade programmeringsutbildningen som jag har fått under programmet, och den andra är den breda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden vi har fått genom att vi har träffat möjliga arbetsgivare, ” berättar Doua Halwa.

Ett av företagen som kommer att ta emot praktikanter är Ingka Group.

”Vi ser fram emot att välkomna dessa talanger. IKEA har påbörjat en storsatsning för att digitalisera verksamheten, bland annat genom att vidareutveckla e-handel. För att lyckas i det arbetet behöver vi fler nyfikna, drivna tekniska talanger med olika bakgrund,” säger Daniel Söbirk, Unit manager, Multichannel Development & Test.

Fakta om MatchIT

Utbildningen inleds med grundläggande programmering i Java och SQL. Parallellt lär sig deltagarna att arbeta med agila metoder med fokus på XP. Därefter kommer deltagarna att genomgå en fördjupningskurs i Java samt en kurs i relationella databaser, MySQL. Alla delar i utbildningen består av föreläsningar, övningar och labb-arbeten. Efter detta matchas varje deltagare med ett företag för en 10-veckors praktik som förhoppningsvis leder till anställning.

”Inför kommande utbildningar vill vi gärna veta inom vilka områden företagen har behov av juniora utvecklare. Vi ser gärna att företagen är med i processen där vi tillsammans designar framtida utbildningar, så att företagens behov möts”, säger Neal Greenspan, projektledare för MatchIT hos Ideon Science Park.

Neal-Greenspan
Neal Greenspan

Företagen kan förutom att ta emot praktikanter också välkomna studenterna på studiebesök. Studenterna har haft en gästföreläsning med medarbetare från Neo4J och besök hos HiQ och Praqma är planerade.

Ideon och Lund värdar för internationell konferens om hållbara innovationer 2019

november 14, 2018Nyheter

High Level Forum (HLF) är en internationell konferens med fokus på att samla ledande innovativa ekosystem och drivs av Grenoble Innovation Campus GIANT. Detta är ett årligt event som samlar högt uppsatta internationella delegater som alla är djupt engagerade i ledningen eller främjandet av innovation. De kommer från hela världen inom områden som akademi, forskning, näringsliv och offentlig sektor. 

Sedan starten 2012 har High Level Forum samlat deltagare från 32 områden från hela världen, alla ledande inom innovation.

I oktober 2019 kommer Lund att vara värd för detta forum och eventet är ett samarbete mellan Ideon Science Park, Medicon Village, Science Village, Lunds kommun, Lunds Universitet och Sony. Temat är “Hållbara innovationer i en värld av data”. Fokus kommer att ligga på diskussioner om hållbara strategier och perspektiv på innovationer kopplade till big data, artificiell intelligens, maskininlärning och cybersäkerhet inom områden som smarta städer och social utveckling, för att skapa ett smart, hållbart och uppkopplat samhälle.

Film från High Level Forum 2017 i Longueuil-Montréal

Ideon Coder Kids är tillbaka – med målet att inspirera fler barn att upptäcka programmering

oktober 31, 2018Nyheter, Vi är Ideon

Ideon, Arm, Axis Communications, Qlik, Sony Mobile Communications och Volvo Cars bjuder för andra året in barn att prova på programmering under höstlovet. Den 1 november öppnas dörrarna för 90 barn i åldrarna 8-12 år som får prova på programmering på tre olika nivåer; en för nybörjare, en för de som har testat lite grann och en nivå där barnen får programmera med micro:bits.

”Ideon Coder Kids är ett av de härligaste eventen vi gör! Vi kan vara med och inspirera många unga talanger till att förstå varför kodning kan vara kul och att det faktiskt kan leda till ett riktigt jobb! Ett jobb där man är med och skapar framtidens uppkopplade produkter, städer, transporter, hälsoteknologi eller energilösningar”, säger Mia Rolf, VD för Ideon Science Park. ”Vi är mycket stolta över kunna öppna upp dörrarna till Ideon och visa vad som händer här tillsammans med våra större Ideonbolag – bolag som alla letar fler programmeringskompetenser för att växa.”

Ray Mauritsson, VD för Axis fortsätter; ”i takt med att datorer, artificiell intelligens och storskalig dataanalys får allt större betydelse för hur världen och samhället utvecklas är det alldeles självklart för oss att tidigt börja lära upp nästa generation. Både när det gäller hantverket att skapa produkterna men också när det gäller att på ett lekfullt sätt börja förstå hur teknik påverkar livet och samhället i stort.”

Aktiviteterna pågår mellan 10.00-15.30 och barnen arbetar i programmeringsspråket Scratch. I de flesta rum är det personalen från företagen som leder aktiviteterna och handleder barnen. Elever från Polhemsskolan i Lund är också volontärer under dagen.

Ideon Coder Kids 2017_hos Arm
Ideon Coder Kids 2017 i Arm-rummet med programmering av micro:bits

”Qlik vill vara med för att inspirera till programmering och skapa engagemang runt teknik. Men vi tror också att vi kan lära oss av barn, få inspiration av dem och bli påminda om vikten av att behålla ett barns nyfikenhet och öppna sinne. Det vi tror på som företag är att lära känna sin data och lära oss genom utforskning av den, för detta behövs ett barns nyfikenhet och öppenhet för nya insikter, säger Caitlinn Loftus, Exploratory Test Engineer på Qlik.”

”Sony har stora möjligheter att göra drömmar verkliga, både genom våra produkter och genom lokalt frivilligarbete. Jag inspireras personligen av att möta unga som utmanar det förutfattade, samtidigt som deltagarna uppskattar en engagerande dag med nya möjligheter. Allt kan hända!”, säger Jens Gulin, mjukvaruutvecklare på Sony Mobile Communications.

”Arm är beroende av god tillgång på duktiga ingenjörer. Vi tycker därför att det är viktigt att inspirera barn att studera teknik och naturvetenskap. Ideon Coder Kids är ett bra exempel på hur företag kan samarbeta för att väcka intresse för programmering och teknik bland unga. Arm kommer att ha ett flertal anställda på plats som hjälper barnen att utveckla sina tekniska, problemlösande och skapande förmågor genom att programmera på micro:bit,” säger Anders Fyhn, hårdvaruutvecklare på Arm.

Fakta om eventet

 • Barnen som deltar är i åldrarna 8-12 år.
 • 33 % av deltagarna är flickor.
 • Företagens personal leder aktiviteterna i rummen under dagen för att inspirera och stötta barnen. Företagen sponsrar också barnens måltider under dagen.
 • De barn som inte har möjlighet att ta med en egen dator får låna en för dagen.
 • Eventet startades 2017 efter inspiration från ARM, som har ordnat egna programmeringsevent tidigare. Genom att samarbeta kan Ideon och företagen ta emot och möta fler barn.

 

Edon Ramadani från Everyday Baby utnämnd till Årets Unga Entreprenör i Skåne 2018!

oktober 19, 2018Nyheter, Vi är Ideon

I onsdags blev Edon Ramadani utsedd till Årets Unga Entreprenör av Forza of Sweden under HBG Talks på Helsingborgs Arena.

Juryns motivering:

Med sitt ambitiösa entreprenörskap har Edon Ramadani bidragit med viktiga aspekter om hållbarhet på en internationell skala.

Med Edons entreprenöriella driv visar företaget hur man kan lyfta innovativa produkter på en traditionell marknad och skapa skillnad för de stora och små kunderna.

Juryn är enig om att Everyday Baby och vinnaren Edon Ramadani är en viktig företagskraft i vår tid!

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma entreprenörer som visat på framgång på ett såväl personligt som ett affärsrelaterat plan samt har förmågan att inspirera andra unga entreprenörer. Alla kandidater har observerats av en jurygrupp bestående av näringslivstoppar som med stor omsorg valde finalisterna som utmärkte sig ytterligare.

Edon Ramadani, Everyday Baby
Edon Ramadani

Det är en obeskrivlig magisk känsla! Utmärkelsen är lite som ett kvitto på att man gör rätt saker och att man är på rätt väg! Jag är mycket tacksam och glad över att få ta emot titeln som Årets Unga Entreprenör 2018! säger Edon.

Om Everyday Baby

Everyday Baby grundades 2013 med målet att underlätta vardagen för föräldrar och barn genom att utveckla innovativa säkerhetsprodukter i bra material, som glas, metall och silikon. Några av produkterna är en temperaturindikerande nappflaska i glas och en solskyddsindikator som indikerar när det är dags att smörja sig eller sitt barn med mer solkräm. Under 2017 tredubblades omsättningen och prognosen visar att omsättningen kommer att dubblas under 2018. Idag har företaget partners i 22 länder, som Sydkorea, Spanien, Tyskland, Brasilien, Taiwan, England, Frankrike, Italien, Balkanländerna, Skandinavien med flera.

Läs mer om utmärkelsen här

Jag vill veta mer om Everyday Baby

Ideon premierar innovativa tillväxtföretag med prispengar och mentorskap – här är vinnarna!

oktober 3, 2018Ideon35, Nyheter

Under Ideons 35-årsfest den 28 september delades priser ut till lovande tillväxtföretag i två kategorier, Ideon-stipendiet och Ideons Mentorskapsprogram. Vinnarna av stipendiet, Bjorkstrom Robotics, mottog 25 000 kronor med motiveringen ”För att ha utvecklat en spännande lösning med hjälp av VR och AR som kan revolutionera en hel industri. Trots att företaget är i en tidig fas har de redan strategiska kunder och partners och en stor potential. Ideon-stipendiet ges för att stötta en ökad marknadsexponering.” 

Förutom prispengarna vann Bjorkstrom Robotics också en Changeware workshop hos Rouk AB för att hitta processer för att snabbare nå ut på marknaden.

Bjorkstrom Robotics mottar sitt pris från Ideons styrelseordförande Stephan Müchler. Från vänster Lars-Olof, Kristofer Björkström, Elmir och Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren.
Bjorkstrom Robotics mottar sitt pris från Ideons styrelseordförande Stephan Müchler. Från vänster Lars-Olof, Kristofer Björkström, Elmir och Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren.

Fem vinnare av mentorskapsprogrammet

De fem vinnarna av mentorskapsprogrammet är:

 • Magnus Lindström, grundare och VD, Tempiro
 • Ofelia Madsen, VD, BrainLit
 • Johan Ranefors, CEO/CTO, Glimworks
 • Lennart Bergström, medgrundare, Sib Solutions
 • Anders Arkenstedt, VD och grundare, Dimon systems
Mentorship-Winners-2018
Vinnare och mentorer från vänster: Lennart Bergström, Sib Solutions, Ofelia Madsen, BrainLit, Pierre Elzouki, Jon Hauksson, Staffan Gestrelius, Martin Gren, Anders Arkenstedt, Dimon systems, Magnus Lindström, Tempiro och Johan Ranefors, Glimworks. Mentorn Charlotta Falvin saknas på bilden.

De fem mentorerna som ska hjälpa tillväxtföretagen att växla upp är Martin Gren, medgrundare av Axis, Jon Hauksson, medgrundare av Storytel, Charlotta Falvin, erfaren VD och styrelseordförande, Pierre Elzouki, medgrundare av Scalado och Staffan Gestrelius, medgrundare av QlikTech. Tillsammans har de valt ut fem adepter bland de sökande som i ansökan har berättat om sina tillväxtmål, sin bakgrund och argument om varför de ska vinna en plats i programmet. Varje mentor kommer att erbjuda tio timmars handledning totalt under 2018 och de fem adepterna får två timmar med varje mentor.

”Ideon har betytt mycket för min entreprenörsresa och nu ser jag fram emot att dela med mig av mina lärdomar genom kloka frågor från hungriga Ideon-entreprenörer”, säger Martin Gren.

”Detta kommer att bli detta en pågående process där vi matchar mentorer med adepter och efter de första fem kommer vi inte ha någon begränsning på antalet adepter och mentorer, utan det är intresset som får styra utbudet”, säger Mia Rolf, VD Ideon Science Park.

Sharp Minds Sessions med mentorerna ger alla en chans att ta del av viktiga råd och lärdomar

Under året har det anordnats events under namnet ”Sharp Minds Sessions” där mentorerna samtalar om sin resa, viktiga lärdomar de har tagit med sig och vad de skulle vilja dela med sig av till nya företagare. Nästa möte hålls den 20 november där Martin Gren och Pierre Elzouki tar plats på scenen för att prata om resan från idé till växande startup.

Om stipendiet och mentorskapsprogrammet

Ideon-societeten har stipulerat följande kriterier för en nominering och vinst av Ideon-stipendiet. Bolaget bör:

 • vara ett Ideonföretag (ha verksamhet på Ideon Science Park)
 • ha stor tillväxtpotential
 • ha en innovation som gärna har sin grund i forskning
 • befinna sig i kategorin Startup, dvs fortfarande få anställda, i ett uppstartsskede, ej äldre än 5 år
 • visa gott entreprenörskap

Mentorskapsprogrammet med dem fem mentorerna startar i september och programmet kommer sedan att fortsätta efter årsskiftet, där alla aktiva på Ideon har möjlighet att anmäla sig som mentor eller adept för att utbyta erfarenheter.

Mer om företagen

Bjorkstrom Robotics

Tempiro

BrainLit

Dimon Systems

SIB Solutions

Glimworks

 

Arbetsgivarna köar till IT-mässan i Lund

september 25, 2018Nyheter

Torsdag 27 september är det dags för den 13:e IT-mässan på Ideon i Lund. 65 arbetsgivare erbjuder cirka 700 lediga tjänster. Intresset att delta är som vanligt stort och skulle någon få förhinder står 5-6 företag på reservlistan. Arrangörer är Arbetsförmedlingen i samarbete med Ideon Science Park och Lunds Kommun.

Precis som tidigare är det en spännande mix av gamla och nya företag.  Axis, Qlik och Atea har t.ex. deltagit sedan starten 2012, medan Trygg-Hansa, Ericsson, Flatfrog, inRiver och Lantmännen är bland de nya i år. Skåne dominerar, men även företag från övriga landet är på plats. Work in Denmark söker personal till cirka 250 tjänster.

– IT-mässan är ett perfekt forum som ger oss chansen att träffa eventuella framtida kollegor i ett mer personligt möte. Dessutom är det roligt att få vara med och visa på hur många och olika aktörer det finns i regionen, säger Elin Ström, HR, Ericsson.

– Ett bra ställe att synas på och ett tillfälle för kandidater att sondera terrängen hos ett antal intressanta arbetsgivare. inRiver är i en extremt spännande fas just nu och besitter en helt unik kemi i teamet, det hoppas vi kunna förmedla idag, menar Mikael Bjelkerud, rekryteringsspecialist på inRiver.

Många företag återvänder 

Företagen söker bland annat mjukvaru-, system-, app- och webbutvecklare, ingenjörer inom systemutveckling och elektronik, testare, testledare, it- och nätverkstekniker. Mässan lockar både erfarna personer och de som har mindre erfarenhet, men med utvecklingspotential. Den är både rekryteringsträff och mötesplats för etablerade företag och nykomlingar i branschen.

Att många företag återvänder tyder på att mässan ger resultat. Rekrytering är ofta en längre process, men en snabbenkät efter vårens mässa visade att efter 4 veckor hade cirka 20 företag (av totalt 65) genomfört 120 intervjuer, ca 60 personer hade varit/var i rekryteringsprocess och 7 st var helt klara anställningar.

– Denna mässa behövs, både för de sökande och för företagen, eftersom det personliga mötet är i fokus här, säger Mia Rolf, VD på Ideon Science Park. Här får du en unik chans att sticka ut från den vanliga CV-högen och som rekryterare kan du få en känsla för dina sökande direkt.

– Den här typen av mötesplats är ett sätt för Arbetsförmedlingen att underlätta för företag i deras rekrytering även inom bristyrken. säger Carolina Gianola, chef Arbetsförmedlingen i Lund.

– Lunds företag är beroende av många och nya talanger för att kunna fortsätta växa. It-mässan på Ideon underlättar detta, säger Per Persson, turism- och näringslivschef i Lunds kommun.

Alla intresserade som söker arbete inom IT är välkomna på mässan.

Information om företag och kravprofiler finns på http://www.itmassa.se/

Tid: Torsdagen 27 september klockan 10-13.

Plats: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund

Obs! Klockan 11 finns representanter för Arbetsförmedlingen, Ideon Science Park och Lunds Kommun vid caféet om media har frågor.

Kontakt

För kommentarer:  

Emma Lindgren, Strateg Företagsrelationer, Arbetsförmedlingen Lund 010-488 05 23

Mia Rolf, VD Ideon Science Park, 0709-100 111.

Presskontakt: Karin Stigbahr, Ideon Science Park, 0708-110753

Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 9720

Annika Henning, Lunds kommun, 0729-81 63 65.

 

Fem innovativa bolag är nominerade till Ideon-stipendiet 2018

september 21, 2018Ideon35, Nyheter

Ideon Science Park har tidigare delat ut stipendier till Ideonbolag via stiftelsen Ideon-societeten, som skapades av personer som hade en stor påverkan under Ideons tidiga uppbyggnadsfas. I år, när Ideon fyller 35, har Ideon-societeten beslutat att avsluta sin verksamhet och överföra medlen till Ideon Science Park, som fortsätter att dela ut stipendierna så länge medlen tillåter. Vinnaren av årets stipendium mottar 25 000 kronor och kommer att presenteras under Ideon Science Parks jubileumsfest, på kvällen den 28 september, på Elite Hotell Ideon i Lund.

Ideon-societeten har stipulerat följande kriterier för en nominering och vinst. Bolaget bör:

 • vara ett Ideonföretag (ha verksamhet på Ideon Science Park)
 • ha stor tillväxtpotential
 • ha en innovation som gärna har sin grund i forskning
 • befinna sig i kategorin Startup, dvs fortfarande få anställda, i ett uppstartsskede, ej äldre än 5 år
 • visa gott entreprenörskap

Vinnaren och de nominerade utses av en nybildad stipendienämnd. I den sitter, i enlighet med önskemål från Ideon-societeten:

 • Anna Branten, VD Ideon Innovation
 • Linus Wiebe, VD LU Innovation
 • Mia Rolf, VD Ideon Science Park
 • Sven Thore Holm, VD Lundavision, i egenskap av person med koppling till näringslivet och med erfarenheter från finansiering av tidiga projekt, samt f.d. Preses i Ideon-societeten

De nominerade är

Bjorkstrom Robotics

Bjorkstrom Robotics har utvecklat tekniken bakom ett par unika AR-glasögon som kan användas för att visa ritningar och bilder ovanpå den verklighet du ser på riktigt. Produkten kallas Hägring och möjliggör att du kan se större komplexa ritningar framför dig, i full skala, och gå runt i miljön. Tjänsten använder också exakt GPS positionering, vilket gör att du kan ladda upp en koordinatutsatt 3D-modell till Hägring. Teamet består av sju personer med Kristofer Björkström i spetsen.

Omsättning 2017: 300 TSEK

Cognibotics 

Cognibotics gör tillverkningsrobotar mer exakta och enklare att programmera genom att använda algoritmer som analyserar deras interna signaler kring exempelvis glapp, förslitning och processkrafter som verkar på robotens leder. Systemet kompenserar automatiskt för felen vilket ger högre precision. Deras mjukvara reducerar komplexiteten genom att förenkla kalibrering och programmeringen, för att på så sätt förbättra precision och kontroll. Cognibotics grundades 2013 av sex grundare, många med bakgrund på Lunds Universitet. Bolaget placerade sig 2018 på Ny Tekniks 33-listan.

Omsättning 2017: 8,3 MSEK

DiaPure

DiaPure utvecklades på Köpenhamns Universitet av Lisa Heiberg och är ett nytt sorts fosforreningsfilter som snart lanseras för enskilda avlopp. DiaPure baseras på ett naturligt material med fosforbindande egenskaper. Materialet bryts inte ner och klumpar sig inte och det fungerar oavsett pH. Materialet testas fortfarande, men företaget räknar med att DiaPure kommer att finnas på marknaden i 2019. DiaPure var en av tio pristagare 2018 när Stiftelsen Åforsk och branschföreningen för inkubatorer, Swedish Incubators & Science Parks utsåg morgondagens samhällsbyggande entreprenörer.

Omsättning 2017: 316 TSEK

Everyday Baby

Everyday Baby grundades 2013 av Fredrik Persson, Edon Ramadani och Andreas Bengtsson med målet att minska många av stressmomenten för barnfamiljer genom att erbjuda säkerhetsprodukter tillverkade i bra material som glas och silikon istället för plast. Sedan dess har de tagit fram ett flertal produkter, som exempelvis SunHero, en solskyddsindikator som man fäster på huden och som skiftar färg när det är dags att applicera solkräm igen och splitterskyddade nappflaskor i glas som skiftar färg när vällingen/ersättningen är för varm.  De senaste åren har företaget etablerat sig på ett flertal stora och viktiga marknader som Sydkorea, Kina, Brasilien, Malaysia, Chile och Europa.

Omsättning 2017: 1637 TSEK

Sensative

Sensative utvecklar IoT-baserade lösningar för hemmet, fastigheter och smarta städer. Med inspiration från hur Android fungerar i en smartphone har de utvecklat en öppen IoT dataväxel vid namn Yggio. Yggio skapar ett öppet gränssnitt till den smart staden och fastigheten där tjänsteleverantörer kan skapa uppkopplade tjänster som använder data från sensorer. Det skapar en helt ny affärsmodell baserad på delningsekonomi och skapar möjligheter för nya tjänster som drar nytta av stadens och fastighetens smarta teknik. De har också utvecklat Strips®, sensorer i form av en smal magnetbrytare som kan larma om exempelvis en dörr eller ett fönster öppnas eller vid vattenläckage. Detta gav dem en plats på Ny Tekniks 33-lista 2018.

Omsättning 2017: 14 MSEK

Kinesiskt universitet flyttar in på Ideon Science Park

september 5, 2018Erbjudande, Nyheter

Ideon Science Park öppnar soft landing-möjlighet för internationella organisationer som vill etablera sig på den svenska marknaden och hitta samarbeten med svenska, innovativa företag. BNU-BUCM (Beijing Normal University-Beijing University of Chinese Medicine) National University Science Park — Hengqin Innovation Institute of Science and Technology (kortfattat kallad BNU-BUCM) från Hengqin New District, Guangdong Province, Kina, är första hyresgäst in till soft landing-kontoret i fastigheten MHC som ägs av Vasakronan.

Tjänsten är precis vad det låter som, en mjuklandning på en ny marknad. Soft landing är ett vanligt erbjudande hos internationella science parks, som ett sätt för internationella företag att stegvis landa in i en ny marknad. Organisationens eller företagets representanter får tillgång till kontor och kontorsservice, samt matchmaking och hjälp att boka möten med intressanta aktörer. Ideon Science Park jobbar nu aktivt med Invest in Skåne för att fler intressenter ska kunna knyta soft landing-avtal under hösten.

Målet är såklart att relationen fördjupas och att hyresgäster som BNU-BCUM och andra internationella gäster snabbt inser fördelarna med att sitta mer permanent i en innovativ miljö som Ideon Science Park. Men ett soft landing-avtal med BNU-BCUM bygger vi relationer, inte bara med detta universitetet, utan med ett helt nätverk av kinesiska universitet och science parks samt företagen i de kinesiska parkerna, som våra företag här på Ideon kan dra nytta av. Vi hoppas kunna koppla ihop många intressanta kontakter, säger Mia Rolf, VD Ideon Science Park.

BNU-BUCM National University Science Park–Hengqin Innovation Institute of Science and Technology är en nystartad science park ca 30 minuter med flyg från Hong Kong. Parken är statligt ägd och är precis som Hong Kong mer öppen för internationella affärer och relationer. Syftet med soft landing-avtalet är att finnas på plats i Sverige och i Skåne, för att kunna hitta spännande innovationer för samarbeten med kinesiska företag. Områden man är speciellt intresserad av är innovationer inom vatten, energi och smarta städer.

Vill du veta mer om hur du kan samarbeta med BNU-BUCM? Kontakta oss!

Besök på Ideon av BNU-BUCM den 29 maj. Zhenghua Yan, Yan Liu, Yaling Jin, Mia Rolf, Guilian Ge, Xiaolong Fan.