IDEONFONDEN AB

 

2020 Året som gått och lite om nästa

Under året som gått har fokus legat på att avvecklat våra tillgångar. Corona gjorde så att vi fick hålla en annorlunda årsstämma. Tack för allt stöd och positiva tillrop i samband med detta.

Våra tillgångar i Swedish Growth Fund utdelades till oss under 2019 och 2020 i form av aktier och likvida medel. Aktierna avyttrades succesivt fram till hösten 2020 och är nu helt realiserade. Swedish Growth Fund är nu likviderad.

Vårt deltagande i Teknoseed II avslutades i och med 30 september 2020, med en bra tillväxt under året. Vår andel har blivit utbetalad.

Jag kan konstatera att vi lyckats avyttra tillgångarna till priser som sammantaget överstiger de bokförda värdet vid ingången på året.

Nu återstår att göra en sista årsredovisning för Ideonfonden AB, för räkenskapsåret 2020. Under början av 2021 kommer resterande avvecklingskostnader sammanställas i en slutavräkning.

Årsstämma och bolagsstämma för att besluta om Årsredovisning och Slutavräkning kommer hållas sent under våren 2021. Därefter kan medel börja utbetalas till aktieägarna.

Ytterligare information kommer inför slutavräkning att skickas till ägarna via e-mail samt fysiskt brev. Ditt aktiebrev är din värdehandling vid utbetalningen. Om du har blivit av med ditt aktiebrev behöver du anmäla det till bolagsverket. Se länken blankett 808. Eller gå in på bolagsverket.se.

 

God jul och gott nytt år!

Lund 2020-12-17

Ideonfonden AB

Ola Skanung

Likvidator

 

 

Vad är Ideonfonden AB?

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande:

Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

På Ideonfondens årsstämma i maj 2019 fattades beslut om att Ideonfonden AB ska gå i frivillig likvidation.

Vi nås på ideonfonden@ideon.se

Dokument

Protokoll från Årsstämma 2020
Kallelse till Årsstämma i Ideonfonden AB 2020
Formulär för poströstning Årsstämma 2020
Beslutsunderlag Ideonfonden 22 juni 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning Ideonfonden 2018
Beslutsbilaga förslag ver 190417
Kallelse till Årsstämma i Ideonfonden AB 2019
Revisionsberättelse Ideonfonden AB 2019

 

IDEON Science Park logo

Håll koll på det senaste i och kring parken med Ideons nyhetsbrev!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Underbart! Du kommer få en bekräftelse på att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Har det inte dykt upp? Kolla i din skräppost eller kontakta oss på info@ideon.se.

IDEON Science Park logo

HÅLL KOLL PÅ DET SENASTE I OCH KRING PARKEN MED IDEONS NYHETSBREV!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Bra jobbat!