Ideonfonden

Vad är Ideonfonden AB?

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande:

Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

Av Ideonfondens 5,5 miljoner kr satsades 5 miljoner kr i riskkapitalfonden Teknoseed II, och blev därmed en del i ett totalt investeringskapital på cirka 73 miljoner kronor. Teknoseed II har totalt gjort åtta investeringar. Fem av dem är idag i princip avvecklade, varav ett – i lundaföretaget Phase Holographic Imaging AB – med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Värden i tre innehav återstår helt eller delvis. Dessa är Airec AB, Bonesupport AB och Localize Direct AB.

Swedish Growth Fund

Ideonfondens andra investering är 2,2 miljoner kr i den lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB. Swedish Growth Fund AB håller på att avvecklas och förväntas dela ut likvida medel och aktier under 2019.

Styrelsens mål har varit att verksamheten i Ideonfonden AB ska bedrivas tills innehaven i Teknoseed II och Swedish Growth Fund på ett ordnat sätt kan avyttras. I och med att Swedish Growth Fund nu avvecklas och Teknoseed har påbörjat sin realiseringsfas anser styrelsen att tiden är mogen att påbörja avvecklingen av Ideonfonden AB. För att säkra en så fördelaktig avyttring som möjligt av Ideonfondens innehav krävs att processen tillåts ta tid.

Framtid och avslut av Ideonfonden AB

En realistisk målsättning är enligt styrelsen att till slutet av 2020 ha avyttrat alla tillgångar för att därefter skifta ut likvida medel till aktieägarna. För att göra processen så effektiv som möjligt föreslår styrelsen att bolaget träder i frivillig likvidation och att nuvarande VD utses till likvidator.

Om någon under tiden behöver sälja aktier så kan detta ske direkt mellan köpare och säljare. Skriv avtal mellan er. Glöm inte meddela ny och avträdande ägare på ideonfonden@ideon.se för registrering i aktieboken. Om ni vill sälja eller köpa så kan vi även förmedla kontakten mellan köpare och säljare om ni meddelar oss ert intresse på ideonfonden@ideon.se.

Dokument

Årsredovisning Ideonfonden 2018
Beslutsbilaga förslag ver 190417
Kallelse till Årsstämma i Ideonfonden AB 2019
Revisionsberättelse Ideonfonden AB 2019

IDEON Science Park logo

Håll koll på det senaste i och kring parken med Ideons nyhetsbrev!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Underbart! Du kommer få en bekräftelse på att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Har det inte dykt upp? Kolla i din skräppost eller kontakta oss på info@ideon.se.

IDEON Science Park logo

HÅLL KOLL PÅ DET SENASTE I OCH KRING PARKEN MED IDEONS NYHETSBREV!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Bra jobbat!