Ideonfonden

Vad är Ideonfonden AB?

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande:

Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

På Ideonfondens årsstämma i maj 2019 fattades beslut om att Ideonfonden AB ska gå i frivillig likvidation och jag föreslogs som likvidator. Bolagsverket fattade beslut om likvidation och likvidator den 1 augusti 2019. Detta innebär att jag som likvidator ska realisera tillgångarna och dela ut medlen till ägarna i samband med slutavräkning.

Framtid och avslut av Ideonfonden AB

Med Teknoseed II finns ett avtal att Ideonfonden ska lämna efter september 2020 och Swedish Growth Funds tillgångar är i stort sett utdelade till oss. Coronakrisen har påverkat och påverkar takten och möjligheten att sälja våra direktägda innehav, detta kan påverka tidsplanen och kvarvarande värde negativt. Ideonfonden AB kommer, när tillgångarna är realiserade, avslutas och alla medel utbetalas till aktieägarna. Förhoppningen är fortsatt att 2020 ska bli vårt sista år och att slutavräkningen kan göras på våren 2021 efter en sista årsstämma. Ytterligare information kommer inför slutavräkning att skickas till ägarna.

Om ni har frågor kontakta mig på ideonfonden@ideon.se.

Ola Skanung

Likvidator Ideonfonden AB

Dokument

Protokoll från Årsstämma 2020
Kallelse till Årsstämma i Ideonfonden AB 2020
Formulär för poströstning Årsstämma 2020
Beslutsunderlag Ideonfonden 22 juni 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning Ideonfonden 2018
Beslutsbilaga förslag ver 190417
Kallelse till Årsstämma i Ideonfonden AB 2019
Revisionsberättelse Ideonfonden AB 2019

Innehav i Teknoseed II

  • Bonesupport AB; tillverkar ett benmaterial med unika egenskaper; Företagets aktie handlas sedan juni 2017 på Nasdaq Stockholm.
  • Localize Direct; utvecklar och säljer lokaliseringslösningar till framför allt spelindustrin.

Innehav från Swedish Growth Fund som sedan november 2019 är direkt ägda av Ideonfonden

  • Colabitoil Sweden AB; tillhandahåller genom inköp från Neste Oil det helt fossilfria drivmedlet HVO Diesel.
  • Follicums; forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt behandling av diabetes
IDEON Science Park logo

Håll koll på det senaste i och kring parken med Ideons nyhetsbrev!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Underbart! Du kommer få en bekräftelse på att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Har det inte dykt upp? Kolla i din skräppost eller kontakta oss på info@ideon.se.

IDEON Science Park logo

HÅLL KOLL PÅ DET SENASTE I OCH KRING PARKEN MED IDEONS NYHETSBREV!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Bra jobbat!