Världsledande laboratorier

Hitta svaren här

En av styrkorna inom Ideon-området är de många öppna laboratorierna. Ideon Science Park ligger precis intill Lunds Universitet, som har flera världsledande laboratorier och teknik. Här finns bland annat labb inom nanoteknik, nanomedicin, elektronik, 3D-skrivare, virtual reality, radioteknik, biomedicin, kemi, mobil och sensorteknologi.

Läs mer på universitetets forskningsportal »

Många innovationer har förverkligats genom samarbeten mellan forskare och entreprenörer, det är själva grundstenen i Ideons uppdrag att underlätta denna samverkan. Den första artificiella njuren, det första ultraljudet, Ericssons första mobiltelefon, den första uppkopplade videokameran och många fler har uppfunnits i Lund. Ideon hjälper entreprenörer att komma i kontakt med forskare och vetenskap genom events, möten och matchmaking.

 

Vill du veta mer om spännande innovationer från Lund?

Hitta dem här

Laboratorier på Ideon

Sigma Connectivity Labs – Sensor- och mobilteknik

Sigma driver ett oberoende laboratorium med 150 stationer inom exempelvis trådlös teknik, felanalys, design, prototyper och simuleringar.

Läs mer om vad Sigma erbjuder »

Sensatives öppna IoT-labb

Sensatives IoT-labb finns på MHC och miljön är väl anpassad till utveckling av både IoT och molntjänster, eftersom lokalerna byggdes för Sony Ericsson. Lokalerna är väl anpassade för utveckling med ESD-golv, bra ventilation, mycket 220 V och ethernet-uttag och även tryckluft.

Labbet erbjuder både kontors- och labbytor, men även tillgång till kunnig personal för att ge dig rätt förutsättningar för att utveckla dina IoT- och molntjänster!

Kontakta Sensative på oil@sensative.com för att få veta mer!

RISE, Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stödjer alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Läs mer om RISE »

TÜV Rheinland trådlöst labb

TÜV Rheinland erbjuder testtjänster till industrin inom långdistans-trådlös kommunikation, såsom 2G, 3G och LTE, samt tester av antennprestanda som Over The Air (OTA).

Läs mer om testtjänsterna här »

Vill du ha en egen labbyta?

Hitta rätt miljö för ditt företag?

En av våra fastighetsägare, Wihlborgs Fastigheter, erbjuder olika typer av labbmiljöer. Kontakta dem för att få veta mer om hur de kan hjälpa er.

Hitta ditt eget labb hos Wihlborgs »

Laboratorier nära Ideon

Laboratorier hos Medicon Village

Hos vår granne Medicon Village finns det 17 000 m2 laboratorier, från de enklaste till väldigt avancerade. Här hittar du bl.a. laboratorier för kemi, biokemi och farmaceutisk verksamhet, klimatrum och renrum. Här finns även laboratorier för prekliniska försök, analysverksamhet och mycket annat.

Läs mer om tjänsterna här »

MAX IV Labriatoriet

MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning sedan den invigdes i juni 2016. Med den nya synkrotronljuskällan får vetenskapen ett nytt kraftfullt verktyg. Det är ingen tvekan om att synkrotronljuset har betytt och kommer att betyda mycket för materialvetenskaperna, liksom för bioteknik och medicin. Det kommer också att hjälpa oss att besvara ödesfrågor kring energi och miljö.

Läs mer om MAX IV här »

Intresserad av att använda labben?
Kolla tillgängligheten här »

european spallation source (ESS)

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

Läs mer om ESS här »

LTH Open door öppnar dörren för dig

Lunds Tekniska Högskola, LTH, öppnar sina dörrar och erbjuder företag möjlighet att använda deras avancerade utrustning, laboratorier och nätverk. De har flera världsunika laboratorier och du kan också få stöttning av den erfarna personalen på LTH.

Om du har en kreativ idé, ett nystartat eller etablerat företag och behöver tillgång till specifika instrument för att komma framåt, då kan LTH vara en naturlig utvecklingspartner för dig.

Läs mer om Open door-tjänsten här »

Laboratorier vid Lunds Universitet

Robotics Cognition Science lab

LUCS Robotic Group undersöker olika kognitiva egenskaper med hjälp av beräkningsmodeller och robotar.

Läs mer »

3D printing laboratorie

3D print-laboratoriet är en modern forskningsanläggning för produktutveckling och tillverkningsmetodik, och en plats där du enkelt kan göra dina idéer till verklighet.

Läs mer »

Virtual Reality lab

Virtual Reality laboratoriet är en tvärvetenskaplig mötesplats för visualisering och ny interaktionsteknik.

Läs mer »

aerosol lab

Aerosollaboratorium består av tre stora hallar och fyra mindre lokaler, med en total yta på 400 m2. I salarna finns en vindtunnel, en experimentkammare och ett antal mindre experimentlådor. Vi har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar.

Läs mer »

Usability Lab

Usability-labbet kan användas i situationer där man vill observera samspelet mellan människor och produkter eller mellan människor och människor under kontrollerade förhållanden.

Läs mer »

Humaniora-labbet

Humaniora-labbet är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsanläggning främst för forskare, lärare och studenter över de gemensamma fakulteterna för humaniora och teologi. Labb-aktiviteterna är centrerade kring humaniora med forskning som riktar sig till kommunikation, kultur, kognition och lärande, men många projekt är tvärvetenskapliga och genomförs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap.

Läs mer »

Klimatlabbet

Laboratoriet för termiska miljöer samlar forskning och utvecklingsarbete om samspelet mellan människor och klimatet kring dem. Dess verksamhet riktar sig mot studier av effekterna av termiska faktorer på hälsa, prestanda, arbetsförmåga och komfort hos människor.

Läs mer »

Vet du inte var du ska börja? Prata med Open Lab Skåne

Open Lab Skåne är ett samarbete mellan Malmö Universitet, Lunds Universitet och SmiLe Incubator. Målet är att underlätta innovation genom att öppna upp laboratorier och förenkla tillgång till utrustning och expertis. Open Lab Skåne har tre fokusområden;  mat-teknik, materialvetenskap och life science.

IDEON Science Park logo

Håll koll på det senaste i och kring parken med Ideons nyhetsbrev!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Underbart! Du kommer få en bekräftelse på att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Har det inte dykt upp? Kolla i din skräppost eller kontakta oss på info@ideon.se.

IDEON Science Park logo

HÅLL KOLL PÅ DET SENASTE I OCH KRING PARKEN MED IDEONS NYHETSBREV!

Du kan enkelt avsluta din prenumeration och vi lovar att inte dela med oss av dina uppgifter med tredje part.

Bra jobbat!