Med Big Science finns en enorm innovationskraft och potential för svensk industri

Med Big Science finns en enorm innovationskraft och potential för svensk industri

februari 21, 2018Nyheter

Vi träffar Anna Hall, programchef för Big Science Sweden, som nyligen flyttade in på Ideon. Hej Anna, kan du berätta lite om satsningen Big Science Sweden, vad innebär det? ”Big Science Sweden hjälper svenska företag att ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tjänster från forskningsanläggningar. Vi är en arena där människor möts, nätverk … Read More

Nytt svensk-danskt nätverk för medtech-industrin i Öresundsregionen

Nytt svensk-danskt nätverk för medtech-industrin i Öresundsregionen

februari 21, 2018Nyheter

Medicon Valley Medtech Network är ett nytt svensk-danskt medtech-nätverk, som ska bidra till att synliggöra nya affärsmöjligheter över Öresund. Nätverket är en viktig pusselbit i Medicon Valley Alliance (MVA) fortsatta arbete med att integrera life science-industrin i Öresundsregionen. Etableringen är det senaste i raden av initiativ för att stimulera ett ökat utbyte mellan industri och … Read More

Ideon vinner Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2017

Ideon vinner Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2017

februari 13, 2018Nyheter

Under Malmö Näringslivsgala delades det ut många fina priser och Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2017 delades ut till Ideon Science Park. Motiveringen löd så här: ”Genom ett framsynt, föredömligt, långsiktigt och tvärsektoriellt arbete som bidragit till en positiv utveckling av Skåne och den skånska kreativiteten och tillväxten uppfyller årets vinnare alla … Read More

Framtidens energilösningar kräver expertis som är mångvetenskaplig och ser till helheten

Framtidens energilösningar kräver expertis som är mångvetenskaplig och ser till helheten

februari 5, 2018Nyheter

“Framtidens energilösningar kräver expertis som är mångvetenskaplig och ser till helheten. Så ser inte alltid indelning i forskningsområden ut, så vi startade Energiportalen för att främja samarbete över områdesgränserna, och för att öka synligheten utåt om vilka forskare som finns tillgängliga för samarbete inom energiområdet”, berättar Lars J Nilsson, Professor i miljö- och energisystem på LTH … Read More

Ingvar Kamprad – en nyckelperson i skapandet av Ideon

Ingvar Kamprad – en nyckelperson i skapandet av Ideon

januari 29, 2018Nyheter, Vi är Ideon

Idag sänder vi varma tankar till Ingvar Kamprads familj och medarbetare på Ikea. Visste du att denne legendariske entreprenör var en nyckelperson i skapandet av Ideon? Det var tack vare att Ikea köpte fastighetsbolaget för Ideon som byggnaderna Alfa och Gamma kunde byggas. – Kuvösen var mitt krav för att bygga Ideon. Jag tycker att … Read More

Svenskt innovationssystem på export till Nigeria

Svenskt innovationssystem på export till Nigeria

december 20, 2017Nyheter

Ideon Science Park i Lund och Universitet i Nigeria, Nsukka har undertecknat ett avtal där Ideon Science Park ska förmedla kunskap om hur man sätter upp innovationsstyrning och ledning av en science park. Målet är att etablera den första universitetsbaserade science parken i Nigeria, Lion Science Park, under 2018. Universitetet i Nigeria, Nsukka (UNN) kommer … Read More

Luciafirande på Ideon Science Park

Luciafirande på Ideon Science Park

december 6, 2017Nyheter

Välkommen att fira in julen med oss på Ideon! Vi får besök av körer på tre olika platser i parken, så att du kan hitta den tid och plats som passar dig. 08.00 kommer Bella Voce till Ideon Gateway, Scheelevägen 27 08.15 kommer Lunds Kammarkör till Edison Park, Emdalavägen 4-10 14.30 kommer en lucia-kör till MHC, Mobilvägen … Read More

Ideon Coder kids får fler barn att upptäcka programmering

Ideon Coder kids får fler barn att upptäcka programmering

november 1, 2017Nyheter, Vi är Ideon

Den 2 november öppnas dörrarna på Ideon Science Park för 80 barn som har anmält sig till denna höstlovsaktivitet. Dagen arrangeras tillsammans med ARM, Axis Communications, Sony Mobile Communications och Volvo Cars. -Sony förknippas med nyfikenhet och innovation och vi har hos unga sett ett stort intresse för att förstå den digitala tekniken. Vi brinner … Read More