Ideon Science Park är en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för innovatörer, entreprenörer och riskkapital. Vår park ligger precis intill Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan i Lund. Med 48 000 studenter och 5000 forskare/doktorander är IdeonScience Park den perfekta platsen för företag, forskare och innovationssystemet för att mötas och utveckla framtiden tillsammans.

Ideon har över 30 års historia, vi är hem till 400 företag med 8 000-9 000 energiska entreprenörer. Cirka 50 av dessa företag är startups i olika inkubatorprogram. Baserat på ditt företags status och ambitioner erbjuder vi olika typer av stöd, vilket stöd behöver du?

Klicka på en av kategorierna "Vi har en idé", "Vi har startat vårt företag", "Vi vill växa", "Vi vill växa internationellt" eller "Vi är ett välkänt varumärke" för att filtrera fram rätt support. 

VentureLab

VentureLab

VentureCup

VentureCup

The Creative Plot – Ideons idéfabrik

The Creative Plot – Ideons idéfabrik

Nyföretagarcentrum hjälper dig att starta och utveckla ditt företag

Nyföretagarcentrum hjälper dig att starta och utveckla ditt företag

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet

Klusterorganisationer och nätverk

Klusterorganisationer och nätverk

IT-mässan

IT-mässan

Innovation Skåne

Innovation Skåne

Ideon Innovation hjälper startups att växa

Ideon Innovation hjälper startups att växa

Få hjälp med öppen innovation av Ideon Open

Få hjälp med öppen innovation av Ideon Open

Connect hjälper dig att utvecklas

Connect hjälper dig att utvecklas

Almi Invest – Sveriges mest aktiva investerare

Almi Invest – Sveriges mest aktiva investerare

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner

 

Vad är en inkubator?

En inkubator är en dynamisk process där människor, företag och affärsidéer utvecklas. Inkubatorn erbjuder entreprenörer stöd, i allt från frågor om finansiering, juridik, patent till affärsnätverk och kreativa arbetsmiljöer med kontorsservice. Här på Ideon finns det tre inkubatorprogram; Ideon Innovation, The Creative Plot och VentureLab.