EN ARENA FÖR TILLVÄXT

Ideon Science Park är en av de mest spännande platserna i Europa, där de smartaste personerna i världen träffas för att utveckla framtiden.

Ideon Science Park har en bred kompetens inom mobilitet, ICT, Life Science, cleantech, medtech, smarta material och automation. I en värld där branscher smälter samman är denna mångfald vår stora styrka. Ideon byggdes över 30 år sedan alldeles intill Lunds universitet för att sammanföra vetenskap och forskning med innovatörer och entreprenörer. Ideon var den första Science Park av sitt slag i Sverige och norra Europa.

FYRA FOKUSOMRÅDEN

Ideon Science Park har en bred kompetens inom connectivity, ICT, Life science, cleantech, medtech, smarta material och matinnovation. I en värld där affärsmodeller vänds upp och slås ihop av nya utmanare, är denna mångfald vår stora styrka. Vi har grupperat dessa kompetenser inom fyra fokusområden, men vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar och innovationer tvärfunktionellt, enligt metodiken med öppen innovation.

Se hur vi arbetar med våra fokusområden

ORGANISATION

Ideon Science Park är organiserat för att stötta våra bolag och består av ledningsgrupp, nätverk och fokusområden.

Se vår organisation här

 

400 FÖRETAG, 9 000 MÄNNISKOR

Se hela företagslistan här

PARTNERSKAP MED LUNDS UNIVERSITET

Många stora innovationer har uppnåtts genom samarbete mellan forskare och entrepenörer. Ideon Science Park byggdes för över 30 år sedan intill Lunds Universitet för att koppla ihop vetenskap och forskning med innovatörer och entreprenörer.

Läs mer om vårt samarbete