Vad är Ideonfonden AB?

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande:

Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

Ideonfondens 5 miljoner kronor satsades i riskkapitalfonden TeknoSeed II, och blev därmed en del i ett totalt investeringskapital på cirka 73 miljoner kronor. TeknoSeed II har totalt gjort åtta investeringar. Fem av dem är idag i princip avvecklade, varav ett – i Lundaföretaget Phase Holographic Imaging AB – med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Tre mycket lovande innehav återstår. Dessa är Airec AB, Bonesupport AB och Localize Direct AB.

Den positiva utveckling som pågår i dessa bolag har lett till att TeknoSeed II, som enligt den ursprungliga planen skulle ha avvecklats i augusti 2016, nu förlängts med maximalt tre år, till den 31 augusti 2019.

Fortsatt satsning på nya företag i Swedish Growth Fund

För att fortsätta stötta nya företag, under tiden fram till Teknoseed ska upphöra, har styrelsen beslutat att investera delar av fondens likvida medel på 2,2 miljoner i den nybildade, Lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB som har ett investeringsfokus som väl överensstämmer med Ideonfondens.

Swedish Growth Fund har en relativt kort livslängd, maximalt till 2020. Mer information om fonden finns på dess hemsida www.swegf.com

Som aktieägare i Ideonfonden kommer du under Swedish Growth Funds löptid få ta del av nyheter samt bli inbjuden till olika aktiviteter. Vi kommer även att bjuda in såväl företrädare för Swedish Growth Fund som fondens portföljbolag till våra möten med Ideonfonden, som kommer att hållas som vanligt.

Framtid och avslut av Ideonfonden AB

När Teknoseed II och Swedish Growth Fund har avslutats kommer Ideonfonden AB att likvideras och alla medel utbetalas till aktieägarna. Detta beräknas kunna ske under 2020.

Om någon under tiden behöver sälja aktier så kan detta ske direkt mellan köpare och säljare. Skriv avtal mellan er. Glöm inte meddela ny och avträdande ägare på ideonfonden@ideon.se för registrering i aktieboken. Om ni vill sälja eller köpa så kan vi även förmedla kontakten mellan köpare och säljare om ni meddelar oss ert intresse på ideonfonden@ideon.se.