OM IDEON

Vi jobbar hårt varje dag för att göra Ideon Science Park till den bästa platsen om du vill förändra världen.

ORGANISATION

Ideon Science Park drivs av Ideon AB, som ägs av fastighetsbolagen Wihlborgs, Vasakronan and Castellum. Varumärket Ideon regleras via SUN-avtalet, en konstellation av Länsstyrelsen Skåne, Lunds Universitet och Sydsvenska Handelskammaren. Varumärket Ideon Science Park omfattar också några ytterligare varumärken; Ideon Open, Ideon Innovation, Ideonfonden och Ideon Center. Vi arbetar nära varandra för att leva upp till vår målsättning: att hjälpa företag att växa och öka sysselsättningen i regionen. 

LEDNINGSGRUPP

Mia Rolf
CEO, Ideon Science Park
mia.rolf@ideon.se, +46 709 100 111

Arne Hansson
CEO, Ideon Open
arne.hansson@ideonopen.com, +46 703 19 47 40

Anna Branten
CEO, Ideon Innovation
ab@ideoninnovation.se, +46 73 331 22 10

STYRELSE

  • Chairman - Stephan Müchler, CEO, Sydsvenska Handelskammaren
  • Anders Jarl, CEO Wihlborgs AB
  • Ola Orsmark, VD Castellum, Region Öresund
  • Anna Stenkil, Regionchef, Vasakronan
  • Anders Almgren, Ordförande (S), Lunds Kommun
  • Christer Wallin, 2:e vice ordförande (M), Lunds Kommun
  • Linus Wiebe, CEO, LU Innovation, Lunds Universitet
  • Leif Nyberin, Länsstyrelsen Skåne

EVENT- OCH DELEGATIONSTEAM

Lotta Wessfeldt
Event & Delegations Manager, Ideon Science Park
lotta.wessfeldt@ideon.se, +46 708 264 428

Dan Bengtsson
Ideon Konferens, Alfa- och Beta-husen
konferens@ideon.se, +46 46 286 85 15

Ilhan Barjosef
Ideon MHC Meetings, Mobile Heights Center
Ilhan.Barjosef@eurest.se, +46 70 991 34 91

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION

Karin Stigbahr
Communications Manager
karin.stigbahr@ideon.se, +46 708 110 753

PROJEKT-TEAM

Neal Greenspan
Project Manager
neal.greenspan@ideon.se, 0702 371 399

Jonas Michanek
Incubation Management Processes
jonas@newagency.se, 0734 340 030

FASTIGHETSTEAM

Magnus Andersson
Wihlborgs
magnus.andersson@wihlborgs.se, +46 40 690 57 28

Cecilia Hanner
Vasakronan
cecilia.hanner@vasakronan.se, +46 40 691 71 28

Johan Liedholm
Castellum
johan.liedholm@castellum.se, +46 70 894 66 22

KONTAKTA OSS


Please leave this field empty.