All companies

Neola Medical AB

Neola Medical AB (publ) revolutionerar neonatal intensivvård med NEOLA®, en medicinteknisk produkt som kan erbjuda kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer med hjälp av ny teknologi som mäter lungvolymförändringar och syrgaskoncentration. NEOLA® har potential att ge bättre vård, färre dagar på intensivvård och hälsosammare liv för för tidigt födda barn. Neola Medical grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, och bygger på ett historiskt svenskt arv av medicinteknisk innovation och ovärderliga bidrag till global hälsovård.

Neola Medical AB
Neola Medical AB

Address

Scheelevägen 27, 223 70 Lund

Building

Gateway

Company website

Social Media

About Ideon

Ideon Science Park is one of the most exciting places in Europe, where the sharpest minds in the world meet to develop the future. Ideon has 35 years of history of supporting growing companies. Depending on where you are in the development of your business, we offer different kinds of support. You create the future – we’ll take care of the rest!

IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!