All companies

Neola Medical AB

Neola Medical AB (publ) revolutionerar neonatal intensivvård med NEOLA®, en medicinteknisk produkt som kan erbjuda kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer med hjälp av ny teknologi som mäter lungvolymförändringar och syrgaskoncentration. NEOLA® har potential att ge bättre vård, färre dagar på intensivvård och hälsosammare liv för för tidigt födda barn. Neola Medical grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, och bygger på ett historiskt svenskt arv av medicinteknisk innovation och ovärderliga bidrag till global hälsovård.

Neola Medical AB
Neola Medical AB

Address

Scheelevägen 27, 223 70 Lund

Building

Gateway

Company website

Social Media

About Ideon

We are one of Sweden’s most renowned Science Parks and we have 40 years of history catalyzing innovation and supporting growing tech and deep tech companies. Our vision is to work with others to create the world’s best innovation ecosystem, with the aim of helping to change the world for the better. Collaboration is our most important core value and tool.

IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!