All companies

Lunds Nyföretagarcentrum – LNC

“Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum (LNC) startades 1992 och finansieras genom det lokala näringslivet, kommunen och olika institutioner. LNC ser som sin uppgift att stödja nyföretagare och medverka till att livskraftiga företag startas i Lundaregionen samt skapa ett positivt företagsklimat i Lund och dess närområde. Genom LNC’s sju rådgivare och nätverk av närmare 80 stödföretag har nyföretagare tillgång till kostnadsfri, konfidentiell, oberoende och professionell erfarenhet, kunskap och kompetens. LNC har sedan starten utvärderat mer än 2700 affärsidéer och medverkat till att > 1600 företag startats med mycket god överlevnadsgrad.
Under 2012 utvärderade LNC 170 ny affärsidéer och hade 920 rådgivningstillfällen. LNC medverkade 2012 till att ca 3 personer i veckan startade sina företag varav 55% var kvinnor. LNC driver sedan 2008 en tjänsteinkubator LIFT (LNC’s Inkubator För Tillväxt) som främst riktar sig mot kvinnor och med en fysisk miljö där tjänsteföretag med hög kunskapsnivå och med hög tillväxtpotential ska ges bästa möjliga förutsättningar att växa.
Under hösten 2011 utvidgar LIFT sin verksamhet och startar ett ”Affärsprogram” – både för existerande LIFT-företag som för företag utanför LIFT – som skall vara en ”accelerator” – som hjälper företag att växa fortare och utvecklas från att vara i huvudsak ”försörjningsbolag” till ”expansionsföretag”. Läs mera på www.Lnc.ideon.se rubrik LIFT
Ägare: Stiftelse, Etableringsår: 1992

Lunds Nyföretagarcentrum – LNC
Lunds Nyföretagarcentrum – LNC

Address

Scheelevägen 15, 223 70 Lund

Building

Alfa 4 (Ideon Agora)

Company website

About Ideon

We are one of Sweden’s most renowned Science Parks and we have 40 years of history catalyzing innovation and supporting growing tech and deep tech companies. Our vision is to work with others to create the world’s best innovation ecosystem, with the aim of helping to change the world for the better. Collaboration is our most important core value and tool.

IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!